Introduktion til Beskedtypekatalog

På siden her finder du information om de beskedtyper der kan afsendes og modtages via STS Beskedfordeler. Informationen er rettet mod både systemer, der afsender beskeder, og systemer, der modtager beskeder. Informationen på denne side vedrører de individuelle beskedtyper, samt hvordan Beskedkuverten udfyldes for en given beskedtype.

Indholdet på denne side består af:

  • Selve Beskedtypekataloget, er en oversigt over alle beskedtyper med blandt andet eksempler på abonnementsudtryk
  • Et arkiv med beskedkuvert specifikationer, er vejledninger i hvordan de enkelte felter i beskedkuverten skal udfyldes for en bestemt beskedtype. For generel information om anvendelse af specifikationen, henvises til beskedkuvert-skabelonens kolonne "J".
  • Et arkiv med eksempelbeskeder, der kan bruges til for eksempel udvikling og test

Disse tre arkiver kan tilgås via links i venstre-menuen.
Arkiverne har forskellige visninger, som kan tilgås via links i toppen af de tre arkiver, og hænger sammen med tilstanden for de enkelte dokumenter. Visningen "Gældende" viser de gældende beskedtyper, beskedkuverter eller eksempler. Visningen "Pipeline" viser de beskedtyper, beskedkuverter eller eksempler, som er under udarbejdelse, mens visningen "Arkiv" viser beskedtyper, beskedkuverter eller eksempler, som ikke længere er gældende eller under udarbejdelse, og dermed ikke er planlagt til at blive indført. 
For hver beskedtype i Beskedtypekataloget, er der links til hhv. Kuvert og Eksempler. Hvis man oplever at disse links fører til en tom liste, er det fordi der ikke er lavet de konkrete produktion. Kontakt KDI for forespørgsler på konkrete Beskedtyper, eksempler eller kuverter.

Versionering

KOMBIT versionerer beskedtyperne. Væsentlige ændringer, der kræver ændringer hos anvender, bliver registreret som en major ændring af beskedtypeversion, for eksempel en ændring fra beskedtypeversion 2.05 til 3.00. Mindre ændringer, der er kompatible med den eksisterende beskedtypeversion og som ikke kræver ændringer hos anvender, bliver registresret som en minor ændring af beskedtypeversionen, for eksempel en ændring fra version 2.05 til 2.06.

Vær opmærksom på ikke at forveksle Beskedtypeversionen med Beskedkuvertversionen.

  • Beskedtypeversionen beskriver den faktiske anvendelse af den overordnede beskedkuvert for den specifikke beskedtype. Beskedtypeversionen definerer hvilke af beskedkuvertens felter der skal med for en given beskedtype, og hvilke værdier felterne udfyldes med for netop denne beskedtype. Anvendelsen af beskedkuvertens felter kan være meget forskellig fra beskedtype til beskedtype. Beskedtypeversionen står i kolonnen "Beskedtypeversion" og har formatet x.xx, f.eks. 1.00.
  • Beskedkuvertversionen referer til det overordnede skema (xsd) for beskedkuverten som alle beskedtyper bruger. Skemaet bestemmer den overordnede struktur for samtlige beskedtyper.  For øjeblikket anvender samtlige beskedtyper version 1.0 af beskedkuverten.

Kuvertspecifikationer og payload specifikationer

Én kuvertspecifikation og én payloadspecifikation udgør tilsammen én beskedtype. For at kunne opsætte abonnement og implementere modtagelsen af en given beskedtype, er det kun kuvertspecifikationen, der er nødvendig. Visse beskedtyper har kun en kuvertspecifikation og ikke nogen payloadspecifikation, fordi al nødvendig information er indeholdt i kuverten.

 

 Oversigtslinks