Sådan håndteres dokumenter i biblioteket:
  • Åben dokument – klik på dokumenttitel. Dokumentet åbner nu i en såkaldt Web App med en download-knap i toppen. Bemærk at denne ikke virker. For at downloade skal du i stedet højreklikke på
  • Download dokument her på siden – højreklik på download og tryk på 'Gem destination som'.
  
  
  
  
Brev ID 1 - Forlængelse af §56-aftale.pdfBrev ID 1 - Forlængelse af §56-aftale.pdf243
Brev ID 2 - Forlængelse af §58A-aftale.pdfBrev ID 2 - Forlængelse af §58A-aftale.pdf244
Brev ID 8.1 - Partshøring lønmodtager uden løn, ledige og selvstændige, OPL.pdfBrev ID 8.1 - Partshøring lønmodtager uden løn, ledige og selvstændige, OPL.pdf245
Brev ID 8.2 - Partshøring, lønmodtager med løn, OPL.pdfBrev ID 8.2 - Partshøring, lønmodtager med løn, OPL.pdf246
Brev ID 9.1 – Partshøring lønmodtager med løn, OPL for sent.pdfBrev ID 9.1 – Partshøring lønmodtager med løn, OPL for sent.pdf247
Brev ID 9.2 – Partshøring lønmodtager uden løn, ledig, selvstændig, OPL for sent.pdfBrev ID 9.2 – Partshøring lønmodtager uden løn, ledig, selvstændig, OPL for sent.pdf248
Brev ID 10 – Partshøring, OPL, orientering.pdfBrev ID 10 – Partshøring, OPL, orientering.pdf249
Brev ID 11 – Partshøring, OPL for sen, orientering.pdfBrev ID 11 – Partshøring, OPL for sen, orientering.pdf250
Brev ID 12 - Afslag på sygedagpengerefusion.pdfBrev ID 12 - Afslag på sygedagpengerefusion.pdf251
Brev ID 13a – Afslag på sygedagpengerefusion (virksomhed).pdfBrev ID 13a – Afslag på sygedagpengerefusion (virksomhed).pdf252
Brev ID 13b - delvist afslag på sygedagpengerefusion (virksomhed).pdfBrev ID 13b - delvist afslag på sygedagpengerefusion (virksomhed).pdf253
Brev ID 13c - For sen anmeldelse af sygefravær (virksomhed).pdfBrev ID 13c - For sen anmeldelse af sygefravær (virksomhed).pdf254
Brev ID 14 - afslag på sygedagpenge (sygemeldt).pdfBrev ID 14 - afslag på sygedagpenge (sygemeldt).pdf255
Brev ID 15 - Orientering om afslag på sygedagpenge.pdfBrev ID 15 - Orientering om afslag på sygedagpenge.pdf256
Brev ID 16a - Bevilling af sygedagpenge (lønmodtager med løn).pdfBrev ID 16a - Bevilling af sygedagpenge (lønmodtager med løn).pdf257
Brev ID 16b - Bevilling af sygedagpenge (lønmodtager uden løn).pdfBrev ID 16b - Bevilling af sygedagpenge (lønmodtager uden løn).pdf258
Brev ID 16c - Bevilling af sygedagpenge (ledige).pdfBrev ID 16c - Bevilling af sygedagpenge (ledige).pdf259
Brev ID 16d - Bevilling af sygedagpenge (selvstændige).pdfBrev ID 16d - Bevilling af sygedagpenge (selvstændige).pdf260
Brev ID 17a  - Udbetalingsspecifikation lønmodtager.pdfBrev ID 17a - Udbetalingsspecifikation lønmodtager.pdf261
Brev ID 17b - Udbetalingsspecifikation ledig.pdfBrev ID 17b - Udbetalingsspecifikation ledig.pdf230
Brev ID 17c - Udbetalingsspecifikation selvstændig.pdfBrev ID 17c - Udbetalingsspecifikation selvstændig.pdf231
Brev ID 17e - Udbetalingsspecifikation lønmodtager-selvstændig.pdfBrev ID 17e - Udbetalingsspecifikation lønmodtager-selvstændig.pdf232
Brev ID 17f  - Udbetalingsspecifikation lønmodtager-ledig.pdfBrev ID 17f - Udbetalingsspecifikation lønmodtager-ledig.pdf233
Brev ID 21 – Henlæggelsesbrev.pdfBrev ID 21 – Henlæggelsesbrev.pdf234
Brev ID 27 – Flyttesamtykke.pdfBrev ID 27 – Flyttesamtykke.pdf235
Brev ID 32 - Udbetalingsspecifikation virksomhed.pdfBrev ID 32 - Udbetalingsspecifikation virksomhed.pdf236
Brev ID 49 – Afslag på refusion efter flytning.pdfBrev ID 49 – Afslag på refusion efter flytning.pdf237
Brev ID 50a – aktindsigt (sygemeldt).pdfBrev ID 50a – aktindsigt (sygemeldt).pdf238
Brev ID 50b – aktindsigt (virksomhed).pdfBrev ID 50b – aktindsigt (virksomhed).pdf239
Brev ID 51 – registerindsigt.pdfBrev ID 51 – registerindsigt.pdf240
Brev ID 52 – Udtræk til klagesag.pdfBrev ID 52 – Udtræk til klagesag.pdf241
Brev ID 53 – registerudskrift af sagsoplysninger til ikke-KSD tilflytningskommune.pdfBrev ID 53 – registerudskrift af sagsoplysninger til ikke-KSD tilflytningskommune.pdf242
KSD Brevgruppe - informationsmøde_210621.pdfKSD Brevgruppe - informationsmøde_210621.pdf429
UI02 - liste over standardbreve i KSD.docxUI02 - liste over standardbreve i KSD.docx262