Redskaber, kommuneeksempler og udrulningsmaterialer til hjælp til kommunernes implementering af SAPA ligger under nedenstående temaer. 

Temaet Arbejdsgange og organisering dækker over opgaver, der er forbundet med analyse og ændring af forretningsmæssige arbejdsgange i kommunen ved ibrugtagning af SAPA-løsningen, samt opgaver, der er forbundet med kommunens etablering af en lokal organisering af forvaltning, drift og support omkring SAPA.

Temaet Kommunikation dækker over opgaver, der er forbundet med at håndtere og kommunikere med alle de medarbejdere og ledere i kommunen, der har interesser i projektet, og hos hvem der skal sikres opbakning.

Temaet Konfiguration dækker over opgaver, der er forbundet med at lave kommunespecifikke opsætninger i SAPA samt oprette brugere og tildele brugerne korrekte rettigheder til at se informationer i SAPA-systemet.

Temaet Projektstyring dækker over opgaver, der er forbundet med kommunens planlægning, organisering, styring og fremdrift af implementeringen af SAPA, samt opgaver, der er forbundet med at udarbejde og opdatere vigtige strategier i kommunen.

Temaet Snitflader dækker over opgaver, som skal understøtte, at de rette integrationer mellem kommunens fag- og ESDH-systemer og SAPA (via den fælleskommunale infrastruktur) er på plads.

Temaet Teknik dækker over opgaver, som skal understøtte, at brugerne teknisk kan tilgå SAPA.

Temaet Ud af KMD Sag dækker over opgaver, der er forbundet med at flytte sager og brugere ud af KMD Sag. ​

Temaet Uddannelse dækker over opgaver, der er forbundet med uddannelse af kommunens brugere af SAPA.

  
  
  
  
  
  
skjul - : Arbejdsgange og organisering ‎(18)
skjul - : Kommunikation ‎(18)
skjul - : Konfiguration ‎(27)
skjul - : Projektstyring ‎(17)
skjul - : SAPA Prototypemiljø ‎(1)
skjul - : Snitflader ‎(11)
skjul - : Teknik ‎(7)
skjul - : Ud af KMD Sag ‎(15)
skjul - : Uddannelse ‎(15)