Sådan håndteres dokumenter i biblioteket:
  • Åbn dokument – klik på dokumenttitel. Dokumentet åbner nu i en såkaldt Web App med en download-knap i toppen. Bemærk at denne ikke virker. For at downloade skal du i stedet højreklikke på
  • Download dokument her på siden – højreklik på download og tryk på 'Gem destination som'.

KLIK-opgaverne er kategoriseret efter SAPAs temaer:

A = arbejdsgange og organisering

K = konfiguration

P = projektstyring

S = snitflader

E = ud af KMD Sag

T = teknik

U = uddannelse

  
  
  
A01 Udarbejd kommunes SAPA entréstrategi.pdf
  
A02 Udarbejd forretningsmæssige arbejdsgange.pdf
  
A03 Udpeg systemansvarlig for SAPA.pdf
  
A04 Udarbejd intern vejledning om kommunens brug af SAPA.pdf
  
A05 Udpeg supportberettigede brugere.pdf
  
A06 Beslut og beskriv forvaltnings-, drifts- og supportorganisation for SAPA.pdf
  
A07 Planlæg kommunens ibrugtagningssupport.pdf
  
A08 Forbered og implementer forretningsmæssige arbejdsgange.pdf
  
A09 Iværksæt forvaltnings-, drifts- og supportorganisation for SAPA.pdf
  
A10 Yd ibrugtagningssupport.pdf
  
E01 Kortlæg relevante sagsområder.pdf
  
E02 Udarbejd KMD Sag Exit-strategi.pdf
  
E03 Ryd op i manuelle sager i KMD Sag.pdf
  
K01 Udarbejd kommunens SAPA brugerrettighedsstrategi.pdf
  
K02 Udarbejd jobfunktionsroller.pdf
  
K03 Afklar om organisations- og brugerdata skal indlæses automatisk eller manuelt i STS Organisation.pdf
  
K04.1 Registrer organisatorisk rod-enhed hos KMD (automatisk overførsel).pdf
  
K04.2 Registrer it-system i STS Administration.pdf
  
K04.4 Anmod om serviceaftale for Organisationsservicen.pdf
  
K04.5 Godkend serviceaftale for Organisationsservicen.pdf
  
K04.6 Indlæs og verificer, at organisationsdata er indlæst korrekt og holdes opdateret (automatisk overførsel).pdf
  
K05.1 Registrer organisatorisk rod-enhed hos KMD (manuel overførsel).pdf
  
K05.2 Opret og tildel jobfunktionsroller til STS Organisation.pdf
  
K05.3 Indlæs og verificer, at organisationsdata er indlæst korrekt og holdes opdateret (manuel overførsel).pdf
  
K06 Undersøg om kommunen benytter kommunespecifikke KLE-emner.pdf
  
K07 Indlæs kommunespecifikke KLE-emner i STS Klassifikation.pdf
  
K08 Foretag sammenkobling af jobfunktionsroller og SAPA-brugere.pdf
  
K09 Indtast jobfunktionsroller i STS Administration.pdf
  
K10 Tildel jobfunktionsroller til medarbejdere i kommunens brugerkatalog.pdf
  
K11 Afklar kommunens standardvisning af SAPA Overblik og beskriv den.pdf
  
1 - 30Næste