Kuvertspecifikation (Skabelon).xlsxKuvertspecifikation (Skabelon).xlsx
SF0741 – SagsHaendelser fra AES - Kuvertspecifikation.docxSF0741 – SagsHaendelser fra AES - Kuvertspecifikation.docxAES_SagsHaendelserFraAESAES_SagsHaendelserFraAES36606252-ffcc-4991-b6db-51556f5d8cd61.001.0Syge- og barselsdagpengeSagshændelser fra AESGodkendt5
SF0741_AES_SagsHaendelserFraAES_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF0741_AES_SagsHaendelserFraAES_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxAES_SagsHaendelserFraAESAES_SagsHaendelserFraAES36606252-ffcc-4991-b6db-51556f5d8cd61.001.0Syge- og barselsdagpengeSagshændelser fra AESGodkendt5
SF0770_B_SKAT_eSkattekort_ver1.01_kuvertspecifikation.xlsxSF0770_B_SKAT_eSkattekort_ver1.01_kuvertspecifikation.xlsxSKAT_eSkattekortSKAT_eSkattekort08872e29-a86d-4cdd-90b1-be589587d7061.001.0PersonskateSkattekortGodkendt34
SF0810_Sygehusophold_v1.0_kuvertspecifikation.xlsxSF0810_Sygehusophold_v1.0_kuvertspecifikation.xlsx
SF1180_KMDIndkomst_KMDIndkomstFejl_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF1180_KMDIndkomst_KMDIndkomstFejl_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsx
SF1180_KMDIndkomst_KMDIndkomstkvittering_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF1180_KMDIndkomst_KMDIndkomstkvittering_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsx
SF1180_KMDIndkomst_AArsopgoerelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF1180_KMDIndkomst_AArsopgoerelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsx
SF1320_A CPR Hændelser - Kuvertspecifikation.docxSF1320_A CPR Hændelser - Kuvertspecifikation.docxCPR_CPR-HaendelseCPR_CPR-Haendelse248ce14c-a863-4fb5-9e6f-7df9ea8508091.101.10PersonCPR-hændelseGodkendt7
SF1320_A CPR-Haendelse kuvertspecifikation v.1.10.xlsxSF1320_A CPR-Haendelse kuvertspecifikation v.1.10.xlsxCPR_CPR-HaendelseCPR_CPR-Haendelse248ce14c-a863-4fb5-9e6f-7df9ea8508091.101.10PersonCPR-hændelseGodkendt7
SF1411_D_SocialPension_SocialPensionHaendelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF1411_D_SocialPension_SocialPensionHaendelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsx
SF1411_E_SocialPension_SocialPensionHelbredsSagHaendelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsxSF1411_E_SocialPension_SocialPensionHelbredsSagHaendelse_ver1.00_Kuvertspecifikation.xlsx
SF1470_Sagsindeks_TilstandAendret_ver1.xlsxSF1470_Sagsindeks_TilstandAendret_ver1.xlsxSagsindeks_TilstandAendretSagsindeks_TilstandAendret76a0850e-c354-487c-92a9-48b9214b549e1.001.0Sag og dokumentSag.fremdrift=status opstået eller Sag.fremdrift=status afsluttetGodkendt23
SF1470_Sagsindeks_TilstandAendret_ver2.xlsxSF1470_Sagsindeks_TilstandAendret_ver2.xlsxSagsindeks_TilstandAendretSagsindeks_TilstandAendret76a0850e-c354-487c-92a9-48b9214b549e1.001.0Sag og dokumentSag.fremdrift=status opstået eller Sag.fremdrift=status afsluttetGodkendt23
SF1490_Ydelsesindeks_BevillingsstatusAendret_ver1.xlsxSF1490_Ydelsesindeks_BevillingsstatusAendret_ver1.xlsxYdelsesindeks_BevillingsstatusAendretYdelsesindeks_BevillingsstatusAendreta97a205c-3256-4857-9e18-d73eb5ed17bb1.001.0YdelseBevillingsstatusAendretGodkendt76
SF1490_Ydelsesindeks_BevillingsstatusAendret_ver2.xlsxSF1490_Ydelsesindeks_BevillingsstatusAendret_ver2.xlsxYdelsesindeks_BevillingsstatusAendretYdelsesindeks_BevillingsstatusAendreta97a205c-3256-4857-9e18-d73eb5ed17bb1.001.0YdelseBevillingsstatusAendretGodkendt76
SF1600 - Digital Post Status Print - Kuvertspecifikation.docxSF1600 - Digital Post Status Print - Kuvertspecifikation.docxDigitalPost_StatusPrintDigitalPost_StatusPrint4e8be9f2-c750-48a4-af7c-870a2b2b83f01.011.0BorgerkontaktStatus printGodkendt10
SF1600 - Digital Post tilmelding - Kuvertspecifikation.docxSF1600 - Digital Post tilmelding - Kuvertspecifikation.docxDigitalPost_DigitalPostTilmeldingDigitalPost_DigitalPostTilmelding48ef4c4f-f685-4437-a561-50a271f972741.001.0BorgerkontaktDigital Post tilmeldingGodkendt8
SF1600 - NemSMS tilmelding - Kuvertspecifikation.docxSF1600 - NemSMS tilmelding - Kuvertspecifikation.docxDigitalPost_NemSMSTilmeldingDigitalPost_NemSMSTilmelding4ca3c91d-7d8f-42a6-a2bb-0d69ac5822c31.001.0BorgerkontaktNemSMS tilmeldingGodkendt9
SF1600_DigitalPost_DigitalPostTilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1600_DigitalPost_DigitalPostTilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxDigitalPost_DigitalPostTilmeldingDigitalPost_DigitalPostTilmelding48ef4c4f-f685-4437-a561-50a271f972741.001.0BorgerkontaktDigital Post tilmeldingGodkendt8
SF1600_DigitalPost_NemSMSTilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1600_DigitalPost_NemSMSTilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxDigitalPost_NemSMSTilmeldingDigitalPost_NemSMSTilmelding4ca3c91d-7d8f-42a6-a2bb-0d69ac5822c31.001.0BorgerkontaktNemSMS tilmeldingGodkendt9
SF1600_DigitalPost_StatusPrint_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1600_DigitalPost_StatusPrint_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxDigitalPost_StatusPrintDigitalPost_StatusPrint4e8be9f2-c750-48a4-af7c-870a2b2b83f01.011.0BorgerkontaktStatus printGodkendt10
SF1600_DigitalPost_StausPrint_v1.00_SkemaForBeskeddata.xsdSF1600_DigitalPost_StausPrint_v1.00_SkemaForBeskeddata.xsdDigitalPost_StatusPrintDigitalPost_StatusPrint4e8be9f2-c750-48a4-af7c-870a2b2b83f01.011.0BorgerkontaktStatus printGodkendt10
SF1612_STAR_Ledighedsafmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1612_STAR_Ledighedsafmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSTAR_LedighedsAfmeldingSTAR_LedighedsAfmelding58c4e4cf-f76e-4fae-838d-bee6ece5071e1.001.0Syge- og barselsdagpengeLedighedsafmeldingGodkendt40
SF1612_STAR_Ledighedstilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1612_STAR_Ledighedstilmelding_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSTAR_LedighedsTilmeldingSTAR_LedighedsTilmelding52f2fd13-f06b-4d28-a554-209bb305cfd81.001.0Syge- og barselsdagpengeLedighedstilmeldingGodkendt39
SF1612_STAR_SygemeldingsStatus_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1612_STAR_SygemeldingsStatus_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSTAR_SygemeldingsStatusSTAR_SygemeldingsStatus52a7a570-9dbc-4a4c-a9cb-b53b2925f2c61.101.0Syge- og barselsdagpengeSygemeldingsstatusGodkendt38
SF1612_STAR_SygemeldingStatus_v1.10_SkemaForBeskeddata.xsdSF1612_STAR_SygemeldingStatus_v1.10_SkemaForBeskeddata.xsdSTAR_SygemeldingsStatusSTAR_SygemeldingsStatus52a7a570-9dbc-4a4c-a9cb-b53b2925f2c61.101.0Syge- og barselsdagpengeSygemeldingsstatusGodkendt38
SF1630_LIS_LISDataOpdatering_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxSF1630_LIS_LISDataOpdatering_ver1.00_kuvertspecifikation.xlsxLIS_LISDataOpdateringLIS_LISDataOpdateringca682a33-42fa-434d-aba7-b4caa0b5e2011.01.0LedelsesinformationSagshændelser fra LISGodkendt77
SFxxxx - Beskedtype skabelon.docxSFxxxx - Beskedtype skabelon.docx