​​​​​​​​​​​​​Velkommen til dokumentbiblioteket for Ydelsesrefusion


​På denne side finder du en lang række af forskellige informationer omkring Ydelsesrefusion (YR) såsom nyheder, slides fra webinarer, vejledninger, KLIK-opgaver og meget mere.

KOMBIT udstiller alt relevant materiale i forhold til implementeringen og ibrugtagningen af Ydelsesrefusion i mapperne under "Implemenetering"-fanen. Forud for denne ibrugtagen af Ydelsesrefusion bør kommunerne gøre sig bekendt med "Implementeringshåndbogen".

Opgaver relateret til ibrugtagning af YR finder du i mappen "KLIK-opgaver" nedenfor.

Er du tredjepartsleverandør, henviser vi til siden "Ydelsesrefusion for leverandører - Udbudsprocessen".
Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til projektet Ydelsesrefusion på ydelsesrefusion@kombit.dk

Gå til Ydelsesrefusions hjemmeside her.


YR Forside.jpg