Korrekt registrering fra 2018

Ydelsesrefusion modtager data for hovedparten af ydelserne fra forskellige fagsystemer (via eIndkomst blandt andet), men der er fire ordninger og tilskud, som ikke håndteres i et fagsystem.

For disse fire ordninger og tilskud, hvor data ikke bliver leveret fra fagsystemer, skal der registreres i kommunens økonomisystem, hvorfra data leveres til Ydelsesrefusion. Det er afgørende, at registreringen for disse ordninger foretages korrekt.

KOMBIT har udarbejdet nedenstående instruktion, der beskriver hvilke ordninger, der er tale om og hvilke registreringer, der vil være gældende fra 2018, og som er vigtige at foretage med henblik på at opnå en korrekt opgørelse af medfinansiering og refusion. Det gælder ikke mindst registrering af ydelsesperioder.

Kontaktpersonerne for Ydelsesrefusion vil modtag en mail om de tekniske anvisninger fra KOMBIT, når det ligger klart, hvor i leverandørernes brugergrænseflade, data skal indtastes. Såfremt der vil være tale om, at kommunen får en opgave for at sikre den tekniske opsætning, vil KOMBIT udstille en KIGO-opgave med nærmere beskrivelse og vejledninger

  
  
  
  
KL-mail fra 1. nov. 2018 om indberetning af løntilskud efter 1. juli 2019.pdf
  
09-01-2019 11:17
Ydelsesrefusion - Bilag 1 til instruktion version 3.pdf
  
28-02-2018 12:54
Revideret Instruktion vedr. løntilskud_21-12-2017.pdf
  
21-12-2017 13:50
Udgået - Revideret instruktion vedr. løntilskud_06112017.pdf
  
10-11-2017 11:38
Udgået - Instruktion vedrørende data fra økonomisystemerne til Ydelsesrefusion.pdf
  
14-09-2017 13:16