Sådan håndteres dokumenter i biblioteket:
  • Åben dokument – klik på dokumenttitel. Dokumentet åbner nu i en såkaldt Web App med en download-knap i toppen. Bemærk at denne ikke virker. For at downloade skal du i stedet højreklikke på
  • Download dokument her på siden – højreklik på download og tryk på 'Gem destination som'.
  
  
  
skjul - : It-miljø og -infrastruktur ‎(10)
skjul -- : Bilag ‎(10)
ADG03 - Bilag 1.pdfADG03 - Bilag 1.pdf
LIS01 Bilag 1 - Trinvis guide og blanket for kommuner for hentning af LIS-filer på SP.docxLIS01 Bilag 1 - Trinvis guide og blanket for kommuner for hentning af LIS-filer på SP.docx
LIS01 Bilag 2 - Trinvis guide og blanket for Leverandører for hentning af LIS-filer på SP.docxLIS01 Bilag 2 - Trinvis guide og blanket for Leverandører for hentning af LIS-filer på SP.docx
ØiR01 - Bilag 1 Finanssortiment for KSD v.2.3.xlsxØiR01 - Bilag 1 Finanssortiment for KSD v.2.3.xlsx
ØiR01 - Bilag 2 KSD Konteringseksempel.xlsxØiR01 - Bilag 2 KSD Konteringseksempel.xlsx
ØiR01 - Bilag 3 KSD Finans bogføringsflow v 0.3.pdfØiR01 - Bilag 3 KSD Finans bogføringsflow v 0.3.pdf
ØiR02 - Bilag 1 Debitorsortiment for KSD.xlsxØiR02 - Bilag 1 Debitorsortiment for KSD.xlsx
ØiR02 - Bilag 2 KSD Debitor procedurer.pdfØiR02 - Bilag 2 KSD Debitor procedurer.pdf
ØiR02 - Bilag 3 Debitor information.pdfØiR02 - Bilag 3 Debitor information.pdf
ØiR06 - Bilag 1 Finanssortiment for KSD v.2.3.xlsxØiR06 - Bilag 1 Finanssortiment for KSD v.2.3.xlsx
skjul - : It-sikkerhed og aftaler ‎(4)
skjul -- : Opgaver ‎(4)
DUPLA 01 - Kontrollergodkend serviceaftale for SF-0787-DUPLA - KLIK-opgave.pdfDUPLA 01 - Kontrollergodkend serviceaftale for SF-0787-DUPLA - KLIK-opgave.pdf
DUPLA 02 - Opsæt og godkend abonnementsaftale med SKAT dataudvekslingsaftale - KLIK-opgave.pdfDUPLA 02 - Opsæt og godkend abonnementsaftale med SKAT dataudvekslingsaftale - KLIK-opgave.pdf
DUPLA 02 - Vejledning - Godkendelse af abonnementsaftale med SKAT  SF_0787.pdfDUPLA 02 - Vejledning - Godkendelse af abonnementsaftale med SKAT SF_0787.pdf
SKAT - Autoriser KOMBIT som revisor.pdfSKAT - Autoriser KOMBIT som revisor.pdf
skjul - : KSD Gevinstrealisering ‎(22)
skjul -- : Opgaver ‎(7)
G01_Udpeg gevinstejer.pdfG01_Udpeg gevinstejer.pdf
G02_Udarbejd gevinsttræ og gevinstrealiseringsplan.pdfG02_Udarbejd gevinsttræ og gevinstrealiseringsplan.pdf
G03_Formuler SMARTe mål.pdfG03_Formuler SMARTe mål.pdf
G04_Udfør baselinemåling relateret til opstillede mål.pdfG04_Udfør baselinemåling relateret til opstillede mål.pdf
G05_Udfør potentialevurdering baseret på baselinemålingen.pdfG05_Udfør potentialevurdering baseret på baselinemålingen.pdf
G06_Prioritér indsatsområder og udarbejd handleplan for gevinstrealiseringen.pdfG06_Prioritér indsatsområder og udarbejd handleplan for gevinstrealiseringen.pdf
G07_Udfør eftermåling på gevinstrealisering.pdfG07_Udfør eftermåling på gevinstrealisering.pdf
skjul -- : Bilag ‎(15)
Gevinstrealisering på KY og KSD - forberedelser (KL) (april 2014).pdfGevinstrealisering på KY og KSD - forberedelser (KL) (april 2014).pdf
Inspirationspapir.docxInspirationspapir.docx
Introduktion til organisatoriske konsekvenser (april 2014).pdfIntroduktion til organisatoriske konsekvenser (april 2014).pdf
KSD gevinstrealisering - august 2019.pdfKSD gevinstrealisering - august 2019.pdf
Notat om effektiviseringspotentiale (KL) (april 2014).pdfNotat om effektiviseringspotentiale (KL) (april 2014).pdf
Notat om løntid og effektiv tid (KL) (2014).pdfNotat om løntid og effektiv tid (KL) (2014).pdf
Rammeværktøj til gevinstrealisering (Tomt).xlsxRammeværktøj til gevinstrealisering (Tomt).xlsx
Rammeværktøj til gevinstrealisering.xlsxRammeværktøj til gevinstrealisering.xlsx
SMARTe Mål - Mødeoplæg og drejebog til workshop.docxSMARTe Mål - Mødeoplæg og drejebog til workshop.docx
SMARTe Mål - Præsentation til workshop.pptSMARTe Mål - Præsentation til workshop.ppt
Tidsmåling sygedagpenge (KL) (april 2014).pdfTidsmåling sygedagpenge (KL) (april 2014).pdf
Tjekliste  Potentialevurdering.docxTjekliste Potentialevurdering.docx
Tjekliste  Prioritering af indsatsområder og handleplan.docxTjekliste Prioritering af indsatsområder og handleplan.docx
Tjekliste - Udfør baselinemåling.docxTjekliste - Udfør baselinemåling.docx
Tjekliste  Udfør eftermåling.docxTjekliste Udfør eftermåling.docx
skjul - : KSD Projektstyring ‎(12)
skjul -- : Opgaver ‎(6)
PS01 - Nedsæt projektorganisation.pdfPS01 - Nedsæt projektorganisation.pdf
PS02 - Etabler et tværgående samarbejde ml. kommunens KSD-projektleder og KOMBIT programleder.pdfPS02 - Etabler et tværgående samarbejde ml. kommunens KSD-projektleder og KOMBIT programleder.pdf
PS03 - Gennemfør interessentanalyse.pdfPS03 - Gennemfør interessentanalyse.pdf
PS04 - Udarbejd kommunikationsplan for KSD projektet.pdfPS04 - Udarbejd kommunikationsplan for KSD projektet.pdf
PS05 - Vurdér kommunens behov for tilkøb.pdfPS05 - Vurdér kommunens behov for tilkøb.pdf
PS08 - Etabler procedure for fejl- og ændringshåndtering.pdfPS08 - Etabler procedure for fejl- og ændringshåndtering.pdf
skjul -- : Bilag ‎(6)
Business case redskab - instruktion (december 2015).pdfBusiness case redskab - instruktion (december 2015).pdf
Business case redskab (december 2015).xlsxBusiness case redskab (december 2015).xlsx
KSD interessentanalyse - skabelon.xlsxKSD interessentanalyse - skabelon.xlsx
KSD kommunikationsplan - skabelon.xlsxKSD kommunikationsplan - skabelon.xlsx
PS08 Bilag 1 - Sådan håndterer den supportberettigede bruger indberetning af fejl til KSD supporten.pdfPS08 Bilag 1 - Sådan håndterer den supportberettigede bruger indberetning af fejl til KSD supporten.pdf
PS10 – huskeseddel til oprettelse af bruger på kundenet.kmd.dk.pdfPS10 – huskeseddel til oprettelse af bruger på kundenet.kmd.dk.pdf
skjul - : KSD Ud- og indfasning ‎(6)
skjul -- : Opgaver ‎(3)
UI00 - Input til brevskabeloner i KSD.pdfUI00 - Input til brevskabeloner i KSD.pdf
UI01 - Udarbejd og eksekver plan for oprydning i sager i KMD Dagpenge.pdfUI01 - Udarbejd og eksekver plan for oprydning i sager i KMD Dagpenge.pdf
UI02 - Vurdér behov for kommunespecifikke breve og planlæg tilpasning af breve til KSD.pdfUI02 - Vurdér behov for kommunespecifikke breve og planlæg tilpasning af breve til KSD.pdf
skjul -- : Bilag ‎(3)
UI00 - Bilag 1 Brevskabelon.xlsxUI00 - Bilag 1 Brevskabelon.xlsx
UI01 - Vejledning og anbefalinger før og efter konvertering.pdfUI01 - Vejledning og anbefalinger før og efter konvertering.pdf
UI02 - liste over standardbreve i KSD.docxUI02 - liste over standardbreve i KSD.docx
skjul - : KSD Viden og færdigheder ‎(10)
skjul -- : Opgaver ‎(4)
VF01 - Planlæg lokal uddannelsesindsats for øvrige brugere i kommunen.pdfVF01 - Planlæg lokal uddannelsesindsats for øvrige brugere i kommunen.pdf
VF02 - Udpeg superbrugere.pdfVF02 - Udpeg superbrugere.pdf
VF03 - Udpeg supportberettigede brugere til KSD.pdfVF03 - Udpeg supportberettigede brugere til KSD.pdf
VF04 - Fremsend liste over Sagsbehandlere, Superbrugere og Supportberettigede brugere.pdfVF04 - Fremsend liste over Sagsbehandlere, Superbrugere og Supportberettigede brugere.pdf
skjul -- : Bilag ‎(6)
Rettighedsmatrix til KSD.pdfRettighedsmatrix til KSD.pdf
VF01 - Moduloversigt e-læring øvrige brugere.pdfVF01 - Moduloversigt e-læring øvrige brugere.pdf
1 - 60Næste