FFB Mapningsvejledning FFB og DST.xlsxFFB Mapningsvejledning FFB og DST.xlsx
FFB Overblik over FFB-klassifikationer v. 1.60.xlsmFFB Overblik over FFB-klassifikationer v. 1.60.xlsm
FFB Uddata specifikation v. 1.02.pdfFFB Uddata specifikation v. 1.02.pdf
FFB_DST_mapning_renset_til_maskinel_læsning.csvFFB_DST_mapning_renset_til_maskinel_læsning.csv