FLIS dataansvarlig på DREAM - Udpeg brugere.pdf
  
124
FLIS-ejer Udarbejd strategi for brugen af FLIS i kommunen.pdf
  
112
Eksempel på FLIS-strategi - bilag til KLIK-opgaven Udarbejd strategi for brugen af FLIS i kommunen.docx
  
111
FLIS-ejer Udpeg og indmeld FLIS-dataansvarlig for flere dataområder.pdf
  
110
Aktivér Aula-data i FLIS.pdf
  
88
Udpeg og indmeld FLIS-dataansvarlig pr. anvendt dataområde.pdf
  
82
Udpeg og indmeld FLIS-ejer.pdf
  
81
Roller på FLIS - FLIS-ejer og FLIS-dataansvarlig pr. dataområde.pdf
  
80
Opret brugere til at arbejde med data på FLIS DAP (DataAnalysePlatform).pdf
  
42
Udpeg brugere til at arbejde med data på FLIS DAP (DataAnalysePlatform) og komme på kursus.pdf
  
15
Tilmeld brugere til kursus i FLIS DAP (DataAnalysePlatform).pdf
  
14
Kursusbeskrivelse FLIS-DAP.pdf
  
11
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til Kommuner_Dream_FLIS_Nov2020.docx
  
9
Forklæde til klikopgave DREAM 2020.pdf
  
7
Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om videregivelse af personoplysninger fra STAR_Via FLIS_nov2020.docx
  
6