Vedhæftede filer
  
  
  
Snitlfladebeskrivelse
  
  
Antal= 338
  
Ændring af abonnement service til CPR, - alle CPR ændringer skal vises inden for en kommune
Integrationen skal understøtte LIFA's database;LOUIS, som er bindeled mellem enkelte kommuners ESDH system om CPR.
  
CPR service - ændres, opdateres med: dir?etriksoplysninger, civilstand, statsborgerretsoplysninger
Integrationen skal understøtte LIFA's database;LOUIS, som er bindeled mellem enkelte kommuners ESDH system om CPR.
  
HOP ind/ud
  
Udstil dokumentreferencer fra Doc2Archive
Er nødvendig for at få dokumenter fra KMD fagsystemer i dokumentindekset

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.

(Udgået - Afbestilt af SAPA 26/6 11:23)
  
Hændelsesudstilling fra TSA/ Non-TSA fagsystemer Advis Opret/ Ret fra TSA/ Non-TSA fagsystemer
Integrationen er nødvendig for at kunne oprette og vedligeholde sager i SAPA.
NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af den nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Hent sagsbehandler til TSA fagsystemer
Krævet for at understøtte fordeling på sagsbehandlere ved oprettelse af sager i KMDs fagsystemer

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Forespørg på ydelser
Skal bruges til at understøtte ydelsesindekset. Interim løsning indtil hændelser er på plads
Denne snitflade er ikke kritisk fra KY's synspunkt, der er manuel workaround for sagsbehandler
Vi skal følge op på om denne er "kritisk for projekt"
24/10: KY siger de ikke skal anvende denne snitflade. Der er ikke nogen begrundelse.

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Udstil ydelseshændelser fra KMD Fagsystemer
Integrationen oprettes til at vedligeholde ydelsesindeks for TSA og Non-TSA fagsystemer.
  
Udstil hændelser fra KMD Sag
Integrationen benyttes til at forsyne beskedfordeleren med alle hændelser, der direkte eller indirekte tilgår KMD Sag
  
Advis Opret/ Ret fra TSA fagsystemer
Integrationen skal bruges til at udstille advis fra KMDs fagsystemer i SAPA advis.
  
Modtag hændelser
  
Hent ejerskab til TSA fagsystemer
Krævet for at understøtte fordeling på ejerskab ved oprettelse af sager i KMDs fagsystemer

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Importer hændelsesbeskeder til TSA fagsystemer
Krævet for at understøtte folkeregisterhændelser til KMDs fagsystemer

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
List dokumenter på sag til TSA fagsystemer
Enkelte KMD fagsystemer benytter denne snitflade til at liste dokumenter på en sag.

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
List dokumenter til Ikke TSA fagsystemer
Et ukendt antal fagsystemer benytter denne snitflade til at liste dokumenter på en sag.
  
Hændelsesudstilling/ Sag oprettelse fra Ikke TSA fagsystemer Advis Opret/ Ret fra Ikke TSA fagsystemer
Nødvendig til at oprette og vedligeholde sager i SAPA.
Interimløsning

NUH, 3. marts 2014: Pga brugen af model 2 vil denne snitflade blive erstattet med Klippekortssnitfladen P12-28.
  
Advis Opret/ Ret fra Ikke TSA fagsystemer
Integrationen anvendes til at udstille advis fra KMDs fagsystemer i SAPA advis.
  
List dokument
Skal fjernes
  
SAPA Arkivering
  
OIO-Sag KMD Care
  
Modtag personliste i KMD Indkomst
Personkreds til indkomstændringer fra skat

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Udstil hændelser for indkomstændringer (Inkluderet i SF1180 - Kun årsopgørelser påkrævet for KY)
Indkomst- og årsopgørelseshændelser for abonneret personkreds

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Indkomsthændelser fra SKAT
Under PoC i Odense kommune
  
Forskudsopgørelse
  
Årsopgørelse
  
Hent sagsbehandler til Ikke TSA fagsystem
Krævet for at understøtte fordeling på sagsbehandlere ved oprettelse af sager i KMDs fagsystemer

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade erstattes af Klippekortssnitfladen P12-28 pga overgangen til model 2.
  
Hent ejerskab
  
Forspørg på ydelser Ikke TSA
Integrationen skal bruges til at understøtte ydelsesindekset.
  
Udstil ydelseshændelser fra ikke TSA (Håndteres via SF0051)
Integrationen anvendes til at vedligeholde ydelsesindeks for Non-TSA fagsystemer.
  
Hent ejerskab til Ikke TSA fagsystem
Integrationen er nødvendig, idet den kræves for at understøtte fordeling på ejerskab ved oprettelse af sager i KMDs fagsystemer.
  
List dokument
  
Hent KLE til Ikke TSA fagsystem
Integrationen er krævet for at understøtte KLE infromation ved oprettelse af sager i KMDs fagsystemer.
  
List dokument
  
Importer hændelsesbeskeder til Ikke TSA fagsystemer
Integrationen er krævet for at understøtte folkeregisterhændelser til KMDs fagsystemer.
  
Replikering af sager til KMD Sag (Del af SF1470_A+SF1470_E)
Replikering i paralleldriftscenariet imellem SAPA og KMD Sag. Benyttes til at vedligeholde infromationen i KMD Sag. Denne snitflade er en kø-baseret version af KMDs OIO snitflader (SF2000+SF2010+SF2020+SF2080). Kan eventuelt benyttes som alternativ til KY/KSD interrim sager o KMD Sag overblik.
- NUH, 1. marts 2014: Denne snitflade erstattes af klippekortssnitflade P13-39. Årsagen er brugen af model 2 i udfasningen. P13-39 er en sammenstilling af tidligere P10-7, P10-7b
- NUH, 3. marts 2014, SAPA: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Udstil sags data fra KMD sag
Replikering i paralleldriftscenariet imellem KMD Sag og SAPA. Alle sagsændringer i KMD Sag fra alle fagsystemer og brugere i KMD Sag replikeres som hændelser på denne snitflade

NUH, 3. marts 2014: Denne snitflade udgår og erstattes af en nye model 2 snitflade. Den nye snitflade indgår i udfasningsaftalen og er beskrevet i bilag A til denne aftale, Udfasning af KMD -Sag, Integrationsliste.
  
Udstil dokumentreferencer fra KMD Sag EDH
Dokumenter fra KMD Sag EDH til DI (SAPA)
  
SAPA Ydelsesoverblik
  
Sagshændelser til ASK
Formålet med integrationen er at informere Arbejdsskadestyrelsen (ASK) om ændringer i ydelsessager på borgere, som også har en aktiv sag hos ASK.
  
Sagshændelser fra ASK
Formålet med integrationen er at advisere kommunebrugere om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos ASK.
  
Lægeoplysninger
  
Indlæggelser/Udskrivninger
  
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Integrationen har til formål at hente indkomstdata til fagløsninger, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data.
  
SKAT Indkomst - Indberetninger
Integrationen har til formål at muliggøre indberetning af skatteberegninger og udbetalte ydelser fra fagsystemet til SKAT eIndkomst.
  
SKAT Skattekort - Abonnement eSkattekort
Sygedagpenge, der udbetales til den sygemeldte borger, er skattepligtige. eIndkomstsystemet udstiller services til opslag af skattekort. Løsningen skal bruge SKAT eIndkomst – eSkattekort abonnement til at abonnere på borgerens skattekort samt modtage opdateret skattekort for borgeren.
  
SKAT Skattekort - Opslag eSkattekort
Integrationen har til formål at hente informationer om borgernes skattekort til fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for et øjebliksbillede af borgernes skattekortoplysninger. Integrationen kan benyttes af brugere, der er blevet tildelt adgang af SKAT.
  
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Integrationen har til formål at vedligeholde et personabonnement med henblik på at modtage indberetninger omkring indkomstoplysninger fra SKAT eIndkomst. Indberetningerne benyttes i fagsystemet til at generere ændringshændelser for personens indkomstforhold.
  
Abonnement og forespørgsel på eIndkomst indberetninger Ekstern (Intern snitflade SF0770_E)
Integrationen anvendes atil at understøtte indkomsthændelser.
  
SKAT - TELE
Det er ikke SKAT der leverer denne service, men STAR. KY skal derfor benytte SF1615 i stedet.
  
Indkomstoplysninger (ATP masterdata)
SDP har besluttet at bruge informationerne fra SKAT
  
Årsopgørelse
Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år.
  
Forskudsopgørelse
KY skal ikke bruge denne
SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen
  
Feriekonto online opslag
Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om en persons feriepengesaldo samt udbetalte feriepenge. Kommunerne kan herefter fastslå om en persons feriepengesaldo og udbetalte feriepenge har indflydelse på beregningen af borgerens ydelser i de kommunale ydelsessystemer.
Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto.

  
Feriekonto hændelser
KY skal bruge advis om ændringer
SAPA: Vil måske benytte denne hvis den bliver lavet
  
Feriekonto batch opslag
Formålet med snitfladen er at tilvejebringe oplysninger om udbetalte feriepenge for alle de borgere i Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) eller Kommunernes Ydelsessystem (KY) som modtager en ydelse. Hvis en borger vælger at få udbetalt sine feriepenge, kan det påvirke ydelsen.
Snitfladen er en batch snitflade hvor der modtages en samlet opdateringsfil på alle borgere som har en sag i Løsningen. For at få seneste indkomst og formue-oplysninger inden der udbetales ydelser, så udføres batchoverførslen ved udgangen af hver måned.
Oplysninger fra Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister returneres ikke fra Feriekonto.

  
Feriepenge.dk - online opslag
  
Indlæggelser/Udskrivninger
Hændelsesbeskeder om indlæggelser og udskrivninger fra hospitaler er vigtig viden for sagsbehandlerne i kommunerne, da en indlæggelse og udskrivning kan have betydning for stop og start af en eller flere kommunale ydelser.
  
Udskrivninger
  
Sygesikringsudtræk
Formålet med integrationen er at vise oplysninger om en borgers sundhedssikring og læge. Oplysninger om sundhedssikring (og helbredstilstand) har indvirkning på afgørelser i en række sager på både beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.
  
Sygesikrings udtræk (SSR) Eksterne snitflader (Intern SF0830)
Kald af to services
  
KMD OIO-Sag
  
List sager (Kbh BUS)
SAPA: Kontakt Morten Starup ved koncern service
SAPA: Kbh har medelt at de ikke benytter dette.
  
N/A
Ukendt, skal afklares
  
N/A
Ukendt, skal afklares
  
N/A
Ukendt, skal afklares
  
N/A
Er i brug i flere kommuner – brug: vektorkort, højde data
Ingen KMD Sag integration.
  
N/A
Ukendt, skal afklares
  
KMD OIO-Dokument
Ukendt, skal afklares
  
KOMLIS Ledelsesinformation
Er i brug i ca 25 kommuner. Snitfladen her vil være den ”anden vej”.
Indoc – Økonomi, løn Personale.
Ikke aktuelt for SAPA, da der ingen snitflade er til KMD Sag.
KY har afgjort at dette går via FLIS og mener derfor at denne snitflade udgår
KSD 13/6: Denne er dækket af den generelle ledelsesinformaiton, lukker snitfladen
  
XML KMD std
KMD Sag sender data til Diaform (XML KMD std) Diaform returnerer disse via Dokument snitfladen.

26/8 Rune: Vi antager at dette ikke behandles som en snitflade, men som en special udvikling til det funktionelle område i KMD Sag

11/9: Denne sag er overført til Program Emnelog da den skal løses på et mere generelt niveau
  
N/A
Ukendt, skal afklares
Dafolo har nævnt at denne måske snart bliver slået sammen med Diaform
2/7: Det er ingen integration imellem Præjournalisering og KMD Sag i dag
  
DUBU Service udstilling
Der skal undersøges hvilken snitflade de benytter
DUBU: Har ikke fået en bestilling på STS integration. De benytter standard OIO imod kommunernes ESDH systemer. DUBU har i dag en integration til KMD Sag, så deres sager bliver hentet direkte fra DUBU
SAPA: Vi laver ikke denne direkte integration til DUBU, de skal benytte standard integration
  
Persondata
  
Persondata
  
Virksomhedsoplysninger (V-Data)
Projektet forventer at få virksomhedsoplysninger fra SP
  
HOP til SAPA
  
Situationsbestemt dialogintegration
Denne snitflade er bestilt på klippekort til at hoppe ind i TSA systemer.
Dette er en udvidelse til P11-7
  
HOP fra SAPA
  
Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse
Integrationen genererer hændelser vedrørende overskydende skat, hvor der er behov for at vide, hvornår en persons årsopgørelse ændres.
Løsningen abonnerer på hændelser vedrørende årsopgørelse fra KMD Indkomst, da tilsvarende funktionalitet ikke stilles til rådighed fra SKAT.
Løsningen ønsket ændret, så den også kan håndtere hændelser vedrørende forskudsopgørelser.

  
KLE
  
FORM
  
IM Kontoplan
  
KMD LOS slave af Organisation (Dublet - Håndteres af SF2690)
STS: burde denne ikke flyttes til SAPA interim
18/12 Rune: Dette er flyttet til programmet, da der stadig ikke er afklaring på hvordan det skal håndteres i den nye Rammearkitektur
  
KMD Klassifikation (KMD Sag)
STS: burde denne ikke flyttes til SAPA interim
18/12 Rune: Dette er flyttet til programmet, da der stadig ikke er afklaring på hvordan det skal håndteres i den nye Rammearkitektur
  
KMD KSP master for Organisation (Dublet - Håndteres af SF2695)
STS: burde denne ikke flyttes til SAPA interim
18/12 Rune: Dette er flyttet til programmet, da der stadig ikke er afklaring på hvordan det skal håndteres i den nye Rammearkitektur
  
CPR - Hændelser (Vedligehold abonnement)
Integrationen har til formål at tilvejebringe og videresende relevante personhændelser på CPR-området for fagsystemer, der benyttes af offentlige myndigheder via det fælleskommunale støtte-system Beskedfordeler.
Dette vil gøre fagsystemer i stand til at kunne reagere på personhændelser ift. de myndighedssager og arbejdsgange i forbindelse med forvaltningsvirksomhed, som it-fagsystemet understøtter.
Integrationen leverer ikke personhændelser fra udlændingeområdet.  
CPR - Hændelser (Modtage abonnementfil)
Løsningen skal adviseres, såfremt, der sker en ændring på en person, der er knyttet til en sag. For at dette kan ske, skal der abonneres på de personer, der ønskes adviseringer om, jf. snitfladen SF1320_A i det foregående afsnit.
  
Rambøll Care - Snitflader
  
Opret dokument (EDH)
  
OIO - Dokument (EDH)
  
KMD OIO-Journal
  
KMD OIO-Advis
  
RA-STS logning til SP afregning
Følgende støttesystemer genererer affregningsdata til Serviceplatformen:
- Adgangsmodul
- Adgangsstyring services
- Adgangsstyring systemer
- Klassifikation
- Organisation
- Sags- og Dokumentindeks
- Ydelsesindeks
  
Ejendomsinformation (BBR)
Formålet med integrationen er at hente ejendomsoplysninger for en given borger.
Ikke nødvendig jf mail fra KAHO 30/10-14 9:28.
SAPA vender tilbage hvis der på senere tidspunkt vil være behov for at integrere med BBR (ny l'øsning).
  
Århus/Aalborg KMD speciel
SAPA: KMJ er ved at afklare denne med styregruppen. Det skal tages som en overordnet beslutning
7/10 Dan: KMJ har descopet alt hvad der er Non-TSA, hvilket betyder at dette ikke er del af SAPA. Der mangler dog stadig en endelig afklaring.
28/11 Dan: Udfasning håndtere ikke denne. SAPA må afklare hvordan denne skal håndteres.
18/12 Rune: Vi lukker denne da der ikke er kommet en bestilling og SAPA selv håndtere den.
  
Ydelsesoverblik (Sociale Pensioner)
Bevillinger, beløb og bevilliget periode, hvis det ikke kan fås via ydelsesindekset.

NUH, 4. marts 2014:

NUH, 4. marts 2014: KY har meddelt, at de ikke vil benytte denne snitflade.
Formue og helbredstillægsprocent fra sociale pensioner er ikke en interim løsning
  
Forespørg og bestil abonnement på Formue og tillægsprocent(se 1411_A-F)
Integrationen har til formål at indhente oplysninger om formue og helbredstillægsprocent fra UDK via fagsystemet KMD Socialpension til KY for en person samt dennes ægtefælle. Oplysninger om formue og helbredstillægsprocent indgår i oplysning af sager, samt beregning af ydelser og personlige tillæg.
Opslaget kommer fra KY via Serviceplatformen vil initiere et abonnement på efterfølgende ændringer til de forespurgte elementer i KMD Socialpension. Abonnementet vil efterfølgende udstille hændelser til Serviceplatformen, som videresender resultatet til KY.
  
Udstil hændelser for ændringer til formue og tillægsprocent
Snitfladen leverer asynkrone beskeder vedrørende ændringer til oplysninger om formue og helbredstillægsprocent fra UDK ( systemet hedder KMD Social pension), som tidligere er læst via snitfladen SF1411.
Udover til ”oplys sag” skal webservicen også kaldes for at registrere opdateringer i formuen. Dette kan maks. ske én gang om året pr. borger.
  
KMD Boligstøtte – Ydelsesoversigt
Bevillinger, beløb og bevilliget periode
Beregning af kontanthjælpsydelse
KY mener ikke at denne er ikke interim.
NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B.
  
Modtag besked
Integrationen har behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. Dermed er der behov for at udstille en snitflade til modtagelse af beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler.
  
Vedligehold værdiliste i beskedabonnement
Integrationen gør det muligt at knytte værdilister til et abonnement. Det er defineret i beskedkuverten til hvilke dele af abonnementet dette tillades. Som eksempel kan her nævnes de felter, der gør det muligt at abonnere på et eller flere specifikke objekter eller relaterede objekter.
  
Aflever besked
Løsningen skal understøtte det fælleskommunale arkitekturprincip om at ’forretningshændelser skal meddeles omverdenen’. Til dette formål skal der etableres en snitflade til at aflevere de af løsningen genererede beskeder til det fælleskommunale støttesystem Beskedfordeler.
Se gældende vilkår for støttesystemerne på <a href="http://www.kombit.dk/sts/vilkaar">http://www.kombit.dk/sts/vilkaar</a>
  
Modtag besked via pull
Integrationen har et behov for at modtage beskeder om forretningsmæssige hændelser fra andre systemer. I tilgift til den tidligere beskrevne snitflade SF1460_A Modtag Besked benyttes denne snitflade til at afhente beskeder fra Støttesystemet Beskedfordeler via den snitflade, som støttesystemet udstiller. Løsningen angiver hvilket udsnit af beskeder, der ønskes afhentet.
  
Sags- og Dokumentindeks
Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde sagsinformation f.eks. journalnotater, hvor kildesystemet er master til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik.
  
Sags- og Dokumentindeks - Forespørgsel på sager
Snitfladen anvendes af kildesystemet til at forespørge om sagsinformation f.eks. journalnotater, hvor kildesystemet er master til brug for tværfaglige overblik.

  
Sags- og Dokumentindeks - Masseopdatering af sager
Snitfladen anvendes af kildesystemet til at synkronisere større mængder sagsinformation omkring løsningens sager til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik.
  
Sags- og Dokumentindeks - Opdatering af dokument
Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at vedligeholde dokumentinformation (metadata mv.) omkring alle dokumenter hvor kildesystemet er master til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik.
  
Sags- og Dokumentindeks - Forespørgsel på dokumenter
At give modtagersystemet mulighed for at hente information omkring dokumenter i andre systemer fra det fælleskommunale Sags- og Dokumentindeks
  
Sags- og Dokumentindeks - Masseopdatering af dokumenter
Snitfladen anvendes af kildesystemet til at synkronisere større mængder dokumentinformation (metadata mv.) omkring løsningens dokumenter til brug for det tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Sags- og Dokumentindeks, samt til KMD Sag overblik.
  
Ydelsesindekset
Snitfladen anvendes af kildesystemet til løbende at forespørge og vedligeholde information omkring bevillinger og effektueringer (udbetalinger) af ydelser for alle sager, hvor kildesystemet er master, til brug for tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Ydelsesindeks.
  
Ydelsesindekset - Forespørgsel på ydelse og bevilling
Fagsystemet skal hente information om bevillinger og effektueringer (udbetalinger) af ydelser på sager i alle systemer fra det fælleskommunale ydelsesindeks.
  
Ydelsesindekset - Masseopdatering af ydelse og bevilling
Snitfladen anvendes af kildesystemet til at synkronisere større mængde information omkring bevillinger og effektueringer (udbetalinger) af ydelser på sager til brug for det tværfaglige overblik. Informationen overføres til vedligeholdelse af Ydelsesindeks.
  
Organisation
Fagsystemet søger og vedligeholder kommunens organisationsdata; herunder relation til Klassifikation. Fagsystemet anvender Klassifikation til mapping mellem eksempelvis KLE-numre og organisatoriske enheder (jf. Sags- og Dokumentstandarden) på støttesystemet (STS).
  
Klassifikation
Fagsystemet skal kunne klassificere elementer i støttesystemet (STS) Klassifikation via den fælleskommunale rammearkitektur. STS Klassifikation agerer som autoritativ kilde og anvendes til at vedligeholde og fremsøge relevante klassifikationer; eksempelvis kan sager mappes med KLE-nummer og relevant kontonummer.
  
Klassifikation - Opdatering af klassifikationsdata
Støttesystemet Klassifikation anvendes til at udsøge relevante klassifikationer eksempelvis kan sager mappes med KLE-nummer og til relevant kontonummer. Støttesystemet agerer således autoritativ kilde for klassifikationer for løsningen.
  
Sikkerhed - Hent Token fra Context Handler
Context Handler gør det muligt for kommunale brugere at anvende løsningen via single-sign-on.
Context Handleren agerer som fælles integrationspunkt (”trust broker”), som alle Brugervendte systemer og Identity Providers integrerer til. Desuden holder Context Handleren styr på, hvilken organisation brugeren aktuelt opererer på vegne af (kontekst), og veksler jobfunktionsroller til de brugersystemroller, der giver adgang til løsningen.
  
Sikkerhed - Security Token Service, indgående
Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt (”trust broker”), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne indgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller, de enkelte anvendersystemer har ift. løsningen.
  
Sikkerhed (Administrations modul)
Upload af roller anvendes til at overføre løsningens systemroller til Støttesystemernes Administrationsmodul. Der henvises endvidere til gældende vilkår for støttesystemerne på <a href="http://www.kombit.dk/sts/vilkaar">www.kombit.dk/sts/vilkaar</a>, herunder beskrivelse af Administrationsmodulet.
Når roller er overført, kan løsningens brugersystemroller mappes til kommunens jobfunktionsroller, og der kan indgås serviceaftaler på baggrund af løsningens servicesystemroller.
  
Sikkerhed - Security Token Service, udgående
Security Token Service agerer som fælles integrationspunkt (”trust broker”), som alle serviceudbydere og anvendersystemer integrerer til. Fsva. denne udgående snitflade, holder Security Token Service styr på, hvilke servicesystemroller løsningen har ift. andre services og serviceudbydere, som er tilsluttet Støttesystemet Adgangsstyring.
  
CPR - online opslag
Formålet med integrationen er at give anvendersystemer mulighed for at fremsøge personoplysninger, som er relevante i forbindelse med offentlige myndigheders behandling af myndighedssager eller forvaltningsvirksomhed.
Integrationen skal understøtte, at der kan fremsøges lister over personer ud fra navn eller fødselsdato samt et detaljeret personopslag inklusive adressehistorik baseret på et personnummer.
  
Kommunale distrikter
Integrationen anvendes til at finde de kommunale distrikter ved at angive alle følgende oplysninger: Vejnavn, husnummer, bogstav, postnummer.
På Serviceplatformen implementeres en webservice, som kan foretage dette opslag, og sende en datastruktur tilbage med oplysninger om bl.a. socialdistrikt.
  
CVR - online
Integrationen skal dække forretningsmæssige behov fra monopolbrudsprojekterne KY og SAPA. Snitfladen anvendes til at indhente basisoplysninger om en virksomhed og dennes produktionsenheder.
  
UIS - PersonSagService
Løsningen anvender UIS (Udlændinge Information System) PersonSagService snitfladen til at hente autoritative oplysninger om en udlændings status omkring ophold i Danmark.
Statusoplysning hentes i form af sager og afgørelser.
  
UIS - PersonService
Integrationen anvender UIS (Udlændinge Information System) snitfladen til at hente autoritative oplysninger om en udlændings status omkring ophold i Danmark.
PersonService bruges til opslag på navn og/eller personid for at finde CPR nummeret på den pågældende udlænding. Oplysningerne hentes fra systemet CARL2 som er det danske udlændingeregister.
UIS servicen ejes af Kriminalforsorgen og er en webservice til at kalde de data som også kan tilgås fra UIP portalen: <a href="<a href="https://www.nyidanmark.dk/uip/uip/lo
gin/default.aspx
">https://www.nyidanmark.dk/uip/uip/lo
gin/default.aspx</a>"><a href="https://www.nyidanmark.dk/uip/uip/login/default.aspx">https://www.nyidanmark.dk/uip/uip/login/default.aspx</a></a>
  
Forsvaret Værnepligt
  
Kriminalforsorgen Afsoning
NAS 2/5 2014: Er ikke bekendt med at vi skal bruge denne, så har ændret x til n i kolonne O
  
eIndkomst
KY mener det er en batch løsning. Slået sammen med SF0770
  
eSkattekort
Hente skattekort
Dublet af SF0770_C+D
  
SKAT R75
Integrationen har til formål at tilvejebringe kontroloplysningsdata for fagsystemer, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. Herudover benyttes servicen til at indhente oplysning om overskydende skat i forbindelse med nye årsopgørelser.
  
Udbetaling
Skal afklares sammen med SDP
  
ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)
Løsningen anvender snitfladen til at aflevere finansposteringer relateret til økonomiske ydelser til kommunernes økonomisystem.
Den anvendte snitflade fungerer som facade for det underliggende Økonomisystems finansdel for den pågældende kommune og anvendes til at håndtere oplysninger omkring konteringsplaner, postering af kontering af ydelser m.m.
  
ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor)
Løsningen anvender snitfladen til at aflevere debitorforhold og debitorposteringer til kommunernes debitorsystem.
  
ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger)
Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem.
Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning.

  
ØiR - Vedligehold kreditorinformation fra ØiR ift. udbetalinger
Løsningen anvender snitfladen til at oprette, vedligeholde, og slette kontonummer og øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart.
De informationer, der angives via denne service, benyttes ved alle efterfølgende udbetalinger bestilt via snitfladen SF1590_C. Hvis informationen for en given udbetalingspart slettes/ ikke angives, anvendes NemKonto til udbetalingen
  
ØiR - Hent kreditorinformation fra ØiR ift. udbetaling (Forespørg kreditor oplysn.)
Løsningen anvender snitfladen til at fremsøge kontonummer og øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart.
De informationer, der læses via denne service, benyttes ved alle efterfølgende udbetalinger bestilt via snitfladen SF1590_C. Hvis informationen for en given udbetalingspart ikke findes, anvendes NemKonto til udbetalingen
  
ØiR - Hent udbetalinger fra ØiR
Løsningen anvender snitfladen til at læse status for tidligere udbetalinger bestilt via SF1590_C.
  
ØiR - Hent udbetalende enhed/posteringssted fra ØiR
Løsningen anvender snitfladen til at læse en liste af organisatoriske udbetalingsenheder til valideringsformål.
  
Udbetaling
  
Debitor
  
Print på serviceplatformen
Løsningen anvender Serviceplatformens printkomponents snitflade til at sende breve til borgeren. Der sendes både enkelt print og masseprint (én myndighed til mange postmodtagere). Print sendes online i forbindelse med sagsbehandlingen.
  
Digitalpost - Forespørgsel på kanalvalg
Løsningen anvender Serviceplatformens printkomponents snitflade til at forespørge på borgerens kanalvalg. Forespørgslen anvendes til formatering af meddelelser og breve samt til indikation af, om borgeren er fritaget for obligatorisk digital selvbetjening.
  
STAR DFDG Bevillinger
Ydelsessystemet skal opdatere Det Fælles Data Grundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hver gang en ydelsesbevilling godkendes eller afvises. Der sendes besked pr. borger identificeret ved CPR nummer.
  
STAR - DFDG Registreringer (Udgår - Del af SF1610)
Opdatering af fælles datagrundlag. KY Projektet sikrer at snitfladen håndterer al krævet information til/ fra AMS.
  
STAR - DFDG Bevillinger
  
STAR DFDG - Afgiv status på sygedagpengesag
Løsningen afgiver status på sygedagpengesag til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for alle sygedagpengesager
  
STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status
Løsningen forespørger Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-tering (STAR) om status på en konkret fraværssag; dvs. om DFDG har registreret, at en borger (ledig fra en a-kasse) er blevet raskmeldt via Jobnet eller Jobcenteret. Når fraværssagen er oprettet, vil det primært være løsningen, der opdaterer sagen, men A-kassen kan ligeledes opdatere. Derfor skal løsningen løbende kontrollere status på sygemeldte borgeres fraværssag.
  
STAR TELE (pensionsdata)
Der skal hentes information om pensionsopsparing, når ydelsescentret skal tildele fleksydelse.
  
STAR Dataload
Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering (STAR) via deres statistiske varehus derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra datamodellerne for henholdsvis Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).
  
STAR CRAM
KSD: CRAM statistik fra AMS
Udgår (Indeholdt i SF1620)
  
Ledelsesinformation - dataload
Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, så kommunerne kan udarbejde detaljeret ledelsesinformation på ydelsesområdet. Fagsystemet skal således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning gennem kommunens eget ledelsesinformationssystem (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS).
Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra den pågældende datamodel.
  
Statens Arkiver
Skal muligvis ikke bruges. Dog skal dokumenter muligvis leveres
KY har ikke arkiveringspligt. De mener derfor den ikke er i scope
24/6 PM: Der kan være tilfælde hvor man har pligt, fx ved klagesag. Mere info fra Per strand..
25/6 KY: Håndtere ikke klagesager og har derfor ikke arkiveringspligt
  
OIO Sag
Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer, der ønsker at hente information om de sager, der behandles af løsningen.
  
OIO Journal
SAPA (og andre kommunale it-løsninger generelt) skal kunne foretage opslag i journalnotater på sager i løsningen, hvorfor løsningen skal udstille en snitflade, der gør dette muligt.
Der eksisterer ikke for indeværende en fællesoffentlig OIO standard for journalposter på OIO Sager.
  
OIO Bevilling (Dette tilbydes ikke fra KY og KSD)
  
OIO Dokument
Løsningen skal udstille en snitflade til brug for andre fagsystemer – interne eller eksterne – der kan modtage information om dokumenter på de sager, der behandles af løsningen.
  
OIO Advis (Opgave?) (Udgår: Advisering tilbydes ikke eksternt)
For at understøtte opdatering/ læsning af Fagsystem-sager
  
MinSide (Borger.dk)
Løsningen indeholder en selvbetjening, der er henvendt mod borgere. For at borgeren kan anvende selvbetjeningen, skal løsningen udstilles på den almene digitale borgerservice, borger.dk.
Løsningens selvbetjening udstilles på to måder, jf. Borgerguide 3 vejledningen:
1. Link: Som fuldt website, visuelt integreret med borger.dk
2. Iframe: Som webkomponent, der kan indlejres på borger.dk
Begge metoder kræver et http-endpoint som borger.dk eller kommunens hjemmeside kan indlejre eller pege på.
  
Selvbetjening webservice
Løsningen skal udstille en selvbetjeningssnitflade til selvbetjeningsløsningen og til serviceplatformen.
Leverandøren implementerer selvbetjeningsløsningen, og leverandøren er ansvarlig for at definere den konkrete implementering.
  
Jobcenter - Kontanthjælp Modtag jobcentersag
Ydelsessystemet skal udstille en snitflade, til brug for jobcentrenes fagsystemer, således at ydelsessystemet kan modtage information om forskellige hændelser fra jobcentrene; herunder kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelser, fravær, visitationsgrupper, målgruppeskift og sanktionsanmodninger.
  
NemHandel (Modtag eFaktura)
Løsningen integrerer med NemHandel og skal således stille en snitflade til rådighed for NemHandel. Løsningen skal via integrationen kunne modtage faktura i OIOUBL format. Løsningen har ikke behov for at kunne afsende faktura via NemHandel.
  
Bestilling af batchoverførsel for ydelser i KMD Udbetaling (via ØiR)
Håndteres via ØiR
Snitflade til bestilling af batch udbetalinger via KMD Udbetaling, skal ligge under de nye SP Økonomisnitflader
  
Udbetalingsservice
Håndteres via ØiR
  
Bogføring af udbetalte ydelser via ØiR
Håndteres via ØiR
Overfør posteringer til økonomisystem (G69). Det skal afklares om denne skal gå via KMD KFS eller direkte til de enkelte økonomisystemer
  
Registrering af debitorforhold via ØiR
Håndteres via ØiR
Benyttes til at registrere debitor fordringer. For KY ligeledes til at registrere indbetalinger på debitor fra administrationsordning
  
Fremsend indbetalinger på et debitorforhold fra Debitor til ny løsning
18/12 Rune: Denne bliver lukket da Dan siger den er udgår. 1. Marts 2014: Den udgår pga. overgangen til model 2 (SAPA) og erstattes af klippekortssnitflade P13-39.
  
Tilmeldinger og Afmeldinger til TASS
Lukket, da KY projektet selv håndterer AMS kommunikation via SF1610
  
Bevillingshændelser til TASS
Lukket, da KY projektet selv håndterer AMS kommunikation via SF1610
  
Aktiveringsoplysninger, godtgørelser, og hændelser fra jobcenter
Lukket, da KY projektet håndterer Jobcenter via SF1690
  
Jobcenter – Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag
Ydelsessystemet skal kalde en service udstillet af jobcenter- systemerne til at sende informationer om bevillinger, når der er ændringer i borgerens ydelse. Der overføres bevillingsoplysninger på en borger, når en bevilling oprettes eller ændres (herunder slettes). Evt. relation til kendt kontaktforløb og sag overføres i form af identifikatorer for kontaktforløbet og Jobcenter systemets sag.
  
Print output til KMD Spool
Lukket, da KY projektet håndterer print via SF1600
  
Modtagelse af datastrømme til fremsendelse af DigitalPost
Lukket, da KY projektet håndterer print via SF1600
  
Dokumenter til sagsoverblik i KMD Sag
Plan B. Løses sammen med SDP. SAPA beskrivelse overgives til KY
  
KMD Sag modtag sag og dokument hændelser
  
Danmarks Statistik Udtræk
Formålet med snitfladen er at kunne levere et dataudtræk til Serviceplatformen, som Danmarks Statistik (DST) derefter kan tilgå. Det konkrete dataudtræk kan være afgrænset tidsmæssigt og vil bestå af udvalgte entiteter fra Løsningens datamodel.
  
AMS Udtræk
Skal lukkes, da det er en dublet af SF1620
  
ADIR Udtræk
Samme som AMS (Eksisterer ikke mere
  
Ydelsesoplysninger til beregning af boligydelse/boligsikring
Se SF1430, vi har brug for denne. Og for information fra UDK om hvilke data, de skal bruge fra KY.
  
Beregning af kontanthjælpsydelse
Dublet
  
UDK Forespørg på mulig tilbageholdelse i kontanthjælpen
Den nuværende snitflade er implementeret uden lovgrundlag. Det er usikkert hvordan det skal ske, og snitfladen er ukendt.
KY: Lukket da der ikke er lovgrundlag for at bruge den
  
UDK udstil tilbageholdelse i kontanthjælpen
Den nuværende snitflade er implementeret uden lovgrundlag. Det er usikkert hvordan det skal ske, og snitfladen er ukendt.
KY: Lukket da der ikke er lovgrundlag for at bruge den
  
Service til at oplyse om en person er kendt i KY
Kan vi bgenbruge andre snitflader på f.eks. Sagsindeks
KY har den ikke med i deres krav spec, så der skal findes en ande n løsning
  
Udstil sager til KMD datawarehouse
Hænger sammen med løsning af ledelsesinformation SF1630

KY mener ikke at denne er i brug mere. De får information fra FLIS
  
NemLog-in/Digital Fuldmagt
Integrationen skal håndtere autentificering og anvendes til autorisering af selvbetjeningsløsningens brugere, herunder brugere med fuldmagt til at agere i Løsningen på en borgers vegne.
  
Oprettelse og ajourføring af sager i&nbsp; KMD Sag
KMD OIO-Sag benyttes interrim til at vise KY/KSD sager i KMD Sag overblik.


NUH, 1. marts 2014: Denne snitflade erstattes af Klippekortssnitflade P13-39, tidligere P10-7 og PP13-23. Årsagen er vedtagelsen af brug af model 2 (SAPA) ifm udfasningen.
  
Oprettelse og ajourføring af journalnotat i KMD Journal
KMD OIO-Journal&nbsp; benyttes interrim til at vise KY/KSD journalnotater i KMD Sag overblik

NUH, 1. marts 2014: Som et resultat af vedtagelsen af model 2, vil denne snitflade udgå. Den erstattes af Klippekortssnitflade P13-39, tidligere P13-23.
  
Modtag Advis i KMD Sag
KMD OIO-Advis&nbsp; benyttes interrim til at vise KY/KSD adviser i KMD Sag overblik.

NUH, 1. marts 2014: Med vedtagelsen af brug af model 2 vil denne snitflade udgå.
  
Forespørgsel i Ny Løsning på ydelser
SDP: vil udstil OIO Ydelse

NUH, 1. marts 2014: Denne snitflade vil udgå pga brugen af model 2. Den erstattes af ydelsesindeks, tidligere P13-7.
  
Ydelsesudbetalinger til KMD Udbetaling
Håndteres via ØiR
  
Modtag økonomi posteringer fra ny løsning
Håndteres via ØiR
Det skal afklares om alt skal gå via KMD KFS, eller om det skal gå direkte til hvert økonomisystem
  
Forespørgsel på indkomstoplysninger i KMD Indkomst
Forventer at eIndkomst kan overtage denne
Det skal afklares om eIndkomst skal levere de samme oplysninger som KMD Indkomst
Dublet af SF2630 - Udgår
  
Abonnere på indkomsthændelser i KMD Indkomst
Abonnere på indkomsthændelser og ændringshændelser på årsopgørelser for en personkreds.

NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B.
  
Modtag indkomsthændelser fra KMD Indkomst
Leverer indkomsthændelser og årsopgørelse i henholdt til abonnement defineret via SF2061
Forventer at eIndkomst kan overtage denne på sigt
Indtil årsopgørelser understøttes via eIndkomst, skal KMD Indkomst anvendes til denne funktion

NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B.
  
NemRefusion grænseflade fra KMD Dagpenge
Denne snitflader er kun krævet ved paralleldrift af KMD Dagpenge og SDP
  
NemRefusion grænseflade til KMD Dagpenge
Denne snitflader er kun krævet ved paralleldrift af KMD Dagpenge og SDP
  
Modtagelse af dokumenterreferencer til KMD Sag overblik
Påkrævet interrim hvis KY/ KSD dokumenter skal fremgå af dokumentoverblikket på sager i KMD Sag. På sigt påtænkes denne information født fra RA-dokumentindeks, eller via hændelser KY/ KSD udstiller på beskedfordeleren til vedligeholdelse af dokumentindeks.

NUH, 1. marts 2014: Som et resultat af vedtagelsen af model 2, vil denne snitflade udgå. Den erstattes af Klippekortssnitflade P13-39, tidligere P13-23.
  
Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær til Jobcenter
Sygedagpengesystemet opretter en sygefraværssag. Såfremt der ikke er angivet en sidste fraværsdag, sendes oplysninger om sygefraværssagen videre til Jobcenter systemerne, så de kan iværksætte en parallelt løbende opfølgningssag. Når sygefraværssagen ændres, skal der ligeledes sendes besked herom til Jobcenter systemerne.
  
Jobcenter SDP Forespørg og vedligehold høj statsrefusion fra jobcenter
Formålet med integrationen er at gøre det muligt for et jobcenter at hente en angiven borgers sygefraværssag samt at opdatere denne med angivelse af en periode med høj statsrefusion/alternativ periode.
  
Jobcenter SDP Udstil perioder med høj statsrefusion til jobcenter
At give jobcentersystemerne mulighed for at følge bestanden af sygefraværssager med tilknyttede aktiveringsperioder og 13-ugers-regler i sygedagpengesystemet.

Når der i sygedagpengesystemet ændres i en sygefraværssags periode, i tilknyttede aktiveringsperioder eller 13-ugers- reglen, skal jobcentersystemet opdateres med ændringen, således at man i jobcenteret kan tage stilling til justering af tidligere angivelse for perioder med høj statsrefusion / 13 ugers regel.
  
Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter
Når en sygefraværssag nærmer sig revurderingstidspunktet, skal Jobcenter systemet tage stilling til, om sygefraværssagen kan forlænges. Sygedagpengesystemet forespørger derfor Jobcenter Systemet, om sygefraværssagen kan forlænges. Jobcenter systemet svarer med et afslag, eller én af syv forlængelseskoder.
  
Jobcenter - Modtag svar på anmodning om forlængelse
  
Jobcenter SDP - Afsend status på jobcentersag
Når en jobcentersag ændres i Jobcenter systemet, opdaterer Jobcenter systemet sygedagpenge-systemet. Sygedagpengesystemet modtager således et kald fra Jobcenter systemet, hvorefter indholdet valideres og sygefraværssagen opdateres. Efterfølgende sender sygedagpengesystemet en forretningsmæssig kvittering.
  
Jobcenter SDP - Opslag på sag og sagsresume
Formålet med integrationen er at gøre det muligt for et jobcenter at hente en angiven borgers sygefraværssag fra sygedagpengesystemet, herunder når der for sygefraværssagerne oprettes et resume af sagen.
  
Forespørgelse på sygedagpengesag i Eksisterende løsning
En løsning til håndtering af mellemkommunale flytninger under transitionen. Kan eventuelt håndteres manuelt
  
Advisering om ændring af sygedagpengesagerer
En løsning til håndtering af mellemkommunale flytninger under transitionen. Kan eventuelt håndteres manuelt.

NUH, den 1. marts 2014: Erstattes af hændelser via Klippekortssnitflade P13-08/P13-41 - "Flytning", - som er en del af bilag A (Udfasningshenvisning) pkt. 1.1.11. Pga. brugen af model 2 ift udfasning.
  
Forespørgelse på sygedagpengesag i Ny løsning
En løsning til håndtering af mellemkommunale flytninger under transitionen. Kan eventuelt håndteres manuelt

NUH, 1. marts 2014: Ændring pga brugen af model 2. Erstattes dette af SI/YI indeks. Flytning er en del ag 1.1.11, henvisning til bilag A, Udfasningsaftale.
  
Adgang til DFDG via Ny løsning
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter flere kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik (Udgår - Håndteres af modtager)
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Fælles modtagelse af statistik
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer

NUH, 1. marts 2014: Ifm. Vedtagelsen af model 2, skal der ske en sammenkøring af data fra to løsninger. Begge løsninger skal nemlig sende data til statestik. Som udgangspunkt er det datamodtageren, der skal sikre denne sammenstilling/samkørsel. Der kan dog være krav fra modtager, som skal afklares. Derudover skal de enkelte datamodtagere kende til denne sammenkørsel.
  
Modtagelse af træk på forsikring fra Statens Administration (Udgår - Leveres ikke længere)
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer
  
Udtræk af SDP sager til VAS (AMS)
Skal afklares med ADIR
  
Udtræk af SDP sager der benytter forsikring
Dækker "FO" i kontekst diagram
Kontakt NCW
Høj risiko
  
Statistik over udbetalte dagpenge
Dækker "FO" i kontekst diagram
Kontakt NCW
Høj risiko
  
Udtræk af SDP sager der benytter forskiring
Dækker "FO" i kontekst diagram

1/11: Denne bliver lukket når den er konsolideret med SF2170
8/11: Er nu konsolideret
  
Udtræk af SDP sager til Statistik (DST+VAS)
KSD: undersøger om det er det samme som SF1820 (DST)
  
Udtræk af sager til KMD ledelsesinformation
KSD: vil ikke håndtere dette, evt. SAPA interim
9/10 Rune: Dette skal gå via den nye ledelsesinformationssnitflade
  
Udstilling af sagsoprettleser til OPERA
Skal løses sammen med de andre jobcenter snitflader
9/10 Rune: Denne er lukket da det skal gå via "JobCenter 7.1" snitfladen
  
Kortperiode statistik
Kontakt NCW
Høj risiko
  
Udtræk over udbetalte sygedagpenge til DUS
Kontakt NCW
Høj risiko
  
NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger
Løsningen skal have integration til SMS på Serviceplatformen. Denne skal bruges til at sende borgeren beskeder omkring f.eks. udbetalinger, samt ad-hoc beskeder som f.eks. ”Der er sket ny i din sag. Se mere på Selvbetjeningen”
Det er en forudsætning at borgeren forudgående har tilmeldt sig SMS (Se SF2251)
  
Digital Post
At kunne tilmelde en borger til NemSMS
Løsningens selvbetjening skal derudover anvende snitfladen til at oprette en borger i NemSMS, hvis borgeren ønsker at registrere sig som SMS-modtager via selvbetjeningen.

  
Forespørg DFDG
Indgående hændelse, SDP modtager raskmelding
30/10: Slået sammen med AMS - DFDG efter ønske fra MSU.
  
Anmeldelser fra NemRefusion mv.
Løsningen skal modtage indberetninger fra virksomheder, a-kasser, og selvstændige via selvbetjeningssystemet ”NemRefusion”. Indberetningerne udgør den primære kilde til at oprette og vedligeholde
&nbsp;?sagsbestanden? i løsningen.
  
Status til NemRefusion mv.
Løsningen skal returnere et sagsbehandlingsresultat på indberetninger fra virksomheder, a-kasser og selvstændige, som er modtaget via selvbetjeningssystemet ”NemRefusion”. Det returnerede sagsbehandlingsresultat udstilles over for brugeren af NemRefusion, og NemRefusion videresender resultatet til VAS.
  
NemRefusion - Anmeldelser fra Borgervendt NemRefusion
Løsningen skal modtage indberetninger fra borgere via selvbetjeningssystemet ”NemRefusion (Borgervendt)”. Indberetningerne benyttes primært til at oprette og vedligeholde sagsbestanden i løsningen.
  
NemRefusion - Status til Borgervendt NemRefusion
Løsningen benytter snitfladen til at kommunikere information til borgeren via den borgervendte selvbetjening på ”NemRefusion”.
  
§56/58A NemRefusion
Snitfladen skal give adgang til løsningens register over samtlige § 56- og § 58A-aftaler på tværs af kommunerne, indeholdende oplysninger svarende til oplysningerne vedrørende ”kronisk sygdomsaftale” i underbilag 2.3.3 A (Bevilling og refusion) samt KLE nr.
Oplysningerne i dette interne register i løsningen stilles til rådighed via en service som tilgås via Serviceplatformen.
  
Indberetning af løn og arbejdstid
Forventer at økonomisystemet løser dette og informere SDP
Der mangler snitflade til indkomstoplysninger fra SKAT
  
Skattekort
Skal hentes fra SKAT
  
Indberetning af sager mv. (BM)
Statisktik til AMS
  
Ledelsesinformation SDP
Det skal undersøges hvordan dette skal løses, da man er gået væk fra FLIS løsning
21/8: Lukket da dette er den samme som SF1630
  
Persondata
  
Sager og dokumenter
Integration til alle ESDH systemer
Høj risiko
KY forventer at udstille OIO Dokument snitfladen og vil derfor ikke integreret til ESDH systemerne. De mener integrationen skal gå den anden vej
26/6: KSD vil understøtte OIO Sag/Dokument
11/7: ULR Vil have denne med på listen for at vise vigtigheden af at der skal tages beslutning om dette
29/11 SAPA: Krav til integration med ESDH systemerne bliver inkluderet som del af SF1470 (S&D indeks) bestillingen. Derfor lukkes dette behov
  
Print
  
Sagsmetadata til (Sagsindeks)
  
Dokumentmetadata til (Dokumentindeks)
  
Læs KLE Kontoplan
  
Læs Aktør
  
Vedligehold abb. På beskeder
  
Modtag Hændelsesbeskeder
  
Læs sagsoverblik mv. fra SAPA
Skal undersøges af projektet
  
Sygemelding mv. SDP til KY
Skal undersøges af projektet
Snitflade til det nye SDP system er ikke afklaret. Løses muligvis med manuel proces.
KY har ingen integration til SDP i scope til første version.
26/6: KSD vil ikke implementere dette da KY ikke skal bruge det
  
Lægeerklæring modtaget
Skal undersøges af projektet
Er det måske en manuelt interface?
Høj risiko
26/6: KSD det er som et dokument
  
Post fra kriminalforsorgen
Skal undersøges af projektet
Er det måske en manuelt interface?
KSD 13/6: Denne er udgået
  
Oplysning om sager til Barsel
Lidt usikker på hvorfor den er der.
Skal valideres af projektet
KSD 13/6: Denne er udgået
  
Validere SE nummer
  
Arbejdsskadesagshændelser
  
Selvbetjening (MinSide)
  
Afsendelse/ajourføring af kontoplan
18/12 Rune: Denne bliver lukket da Dan siger den er udgår.
  
Dokumentreferencer og Journalposter fra Ny løsning (Dublet overført til SF2730)
At give Ny løsning mulighed for at kunne dokumenter (metadata) og journalposter (dokument-tilknytninger og/eller journalnotater) på sager, hvor KMD Sag er master.
  
Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag
Integrationen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration (KMD Opus Debitor) omkring tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.
  
Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministrations
Løsningen anvender snitfladen til, inden udbetaling af ydelser, at forespørge om der er oprettet en betalingsadministrationsaftale på en eller flere personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag.
  
Send sagsoplysninger til Betalingsadministrations
Løsningen anvender snitfladen til at informere UDK betalingsadministration om mulighed for tilbageholdelse af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.
De oplyste sager anvendes af UDK betalingsadministration til at etablere eventuelle fradrag i forbindelse med de enkelte udbetalinger via SF2530.
  
EFI - Et Fælles Inddrivelsessystem
SAPA 21/8: Denne snitflader kommer med under udvikling da den stadig kræver noget afklaring
28/8: Skatte Resistancer er i dag tilgængelig i KMD Sag, men der er udklarhed om nogen benytter det. AHI er i gang med en større afklaring
25/9: SAPA har bestemt med hjælp fra Odense at denne er out of scope fra glaspladen. Det findes heller ikke i KMD Sag i dag.
  
Uddannelsesstøtte
Snitfladen har til formål at afklare:
- Om sammenlever/ægtefælle får SU
- Hvormeget sammenlever/ægtefælle får i SU
  
Register over samlevende
Løsningen har behov for at indhente oplysninger om, hvorvidt en person eller dennes sambo er eller har været noteret som samlevende i et register til brug for oplysning og beregning af sagen.
  
Erhvervssystemet (eIndkomst)
Integrationens formål er at kunne sende et CVR nummer og modtage relaterede SE numre for de virksomheder, der ikke oplyser SE-nummer.
  
Årsstatistik til SKAT - kontrolrapport
Snitfladen forsyner Skat med årlig kontrolinformation for udbetalte virksomhedsrefusioner til brug ved kontrol af selvangivelser for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende.
  
Målgruppeskift fra jobcenter Overføres til SF1690
Denne grænseflade skal informere KY hvis målgruppen for en sag i jobcenterløsningen ændres. Dette er påkrævet fordi KY sagen og de tilhørnde bevillinger ændrer status
  
Udbetaling Danmark Social Pension
Formålet med snitfladen er at overføre oplysninger om de pensionsudbetalinger, som UDK overfører til kommunen, da kommunen administrerer hele eller dele af pensionen for pensionisten.
Bemærk at denne snitflade kun gælder mellem UDK nye pensionssystem og KY. Det gælder ikke mellem KMD Socialpension og KY

  
Adgang til SKAT (skattekort) via Ny løsning
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer
  
Fælles integration til jobcenter-løsningerne
En løsning til håndtering af transition, hvor både KMD SDP og KSD skal kommunikere samtidig.
Kan undværes hvis systemet understøtter fler kilder/ modtagersystemer
  
Forespørg på indkomstoplysninger i KMD Indkomst
Understøtter indkomstoverblik og årsopgørelse overblik for en person

NUH; 4. marts 2014: KY har medelt, at de ikke ønsker denne snitflade. De har ikke brug for den som en plan B.

PMU;15.01.15: APT, Karin Wang, har meddelt, at de regner med at gå direkte på SKAT, men at det afventer ændringsanmodning + accept heraf hos NNIT vedr. Barsel
  
Kommunikation med KMD Opera fra Ny løsning
Denne snitflade er påkrævet fordi KMD Opear kun modtager dagpenge sager en gang om ugen (ugesnitflade). I den mellemliggende periode, vedligeholdes sagerne i Opera via denne snitflade
  
Modregning af børnebidrag (Udgår - KY anvender eksisterende SF2520+30+40)
UHB Debitor Forespørger via asynkron kø på modregning af børnebidrag i KY.
Svaret på forespørgsel leveres asynkront på returkø.
Forsimpling af den nuværende protokol, der er medtaget i SF1520+SF1530+SF1540 som backup, hvis SF2510 ikke kan implementeres.
  
UDK Barsel (Udgår - Løst på anden vis)
KSD løsningen har brug for at vide, hvorvidt sygemeldte har fået oprettet en barselssag og får udbetalt barselsdagpenge. En integration er således nødvendig for at undersøge, om borgeren f.eks. har glemt at raskmelde sig (stop af sygedagpengesag) samt at sikre, at der ikke er udbetalt refusion for samme timer for både sygdom og barsel.
  
Fordelingskomponent: Send dokument til image fil (Pt. kun anvendt af KMD Sag)
At give KMD Sag mulighed for at sende et dokument image, der svarer til fremsendte metadata, til FTP serveren.
  
Dokument image fra Ny løsning
At give KMD Sag mulighed for at hente et dokument image via den URL, der er indeholdt i fremsendte materiale
  
Modtag LOS synkronisering fra Organisation
At understøtte en masterrolle for organisationsaktørerne i Rammearkitekturens støttesystem Organisation. Denne synkronisering på tværs af de to organisationssystemer skal etablere indbyrdes mapping-data.
  
Afsend KSP synkronisering til Organisation
At understøtte en "slave-rolle" for brugeraktørerne i Rammearkitekturens støttesystem Organisation. Denne synkronisering på tværs af de to organisationssystemer skal etablere indbyrdes mapping data.
  
Jobnet link og Web Services
Jobnet.dk implementerer et link til løsningens selvbetjeningsløsning. Linket placeres på en side på Jobnet.dk
  
Opdater LOS nøgle i Organisation
At vedligeholde LOS nøgler i RA-Organisatioin. Dette påkrævet for at Ny løsning har mulighed for at oversætte til LOS nøgle for de snitflader der kræver dette (eks. KMD Udbetaling)
Denne snitflade udgår sandsynligvis, da der ikke er behov for denne information
  
Fordeling - Afsend journalposter og dokumenter
Integrationen skal kunne foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i andre sagsbærende løsninger. Det er modtager systemet, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Modtagersystemet kan enten vælge at acceptere dokumentet eller journalnotatet (herefter objektet), som en del af en sag, eller at afvise det, hvorved der returneres afvisning til afsenderen (løsningen).

  
Fordeling - KMD Sag Afsend journalposter og dokumenter (Samme interface som SF2720)
Snitfladen skal give KMD Sag mulighed for at kunne oprette dokumenter (metadata) og journalposter (dokumenttilknytninger og/eller journalnotater) på sager hvor en Ny løsning er master.
  
Fordeling - KMD Sag Modtag journalposter og dokumenter fra dokumentfordeler (Samme interface som SF2800)
Integrationen giver KMD Sag mulighed for at modtage journalnotater og dokumenter til opdatering på KMD Sag sager.
  
Fordeling - KMD Sag Hent dokument fil fra dokumentfordeler (Samme interface som SF2810)
Integrationen giver KMD Sag mulighed for at hente et dokument image fra FTP serveren, der svarer til fremsendte metadata.
  
Fordeling - KMD Sag Hent liste over mulige destinationer
Del af afsendelsesproces
  
Fordeling - KMD Sag Valider destination
Del af afsendelsesproces
  
Fordeling - Modtag journalposter og dokumenter fra dokumentfordeler
Snitfladen understøtter at andre systemer (via Dokumentfordeler) kan foreslå tilføjelse af journalnotater og dokumenter til sager i løsningen. Det er løsningen, der beslutter, hvordan journalnotatet/ dokumentet skal håndteres. Løsningen kan enten vælge at acceptere dokumentet eller et journalnotat (herefter objektet), som en del af en sag eller at afvise det (hvorved det returneres til afsenderen). Afsendersystemet kan vælge at foreslå tilknytning til en specifik sag i løsningen, men løsningen kan også vælge en alternativ sag (ny sag), hvis forretningen ønsker dette.
  
Fordeling - Hent dokument fil fra dokumentfordeler (Samme interface som SF2740)
Snitfladen understøtter, at løsningen kan hente selve dokumentets indhold (dvs. en fil der kan benyttes til at generere et grafisk billede af dokumentet) der svarer til et OIO-Dokument metadata objekt, der tidligere er modtaget fra Dokumentfordeleren.
  
Ekstern Part - Hent dokument til ekstern visning
Dette tilbydes ikke pt. af KY+KSD; det er derfor ikke muligt for eksterne systemer at tilgå dokumenterne i disse systemer
  
Fordeling - Hent liste over mulige destinationer
Snitfladen giver modtagersystemet mulighed for at hente en liste over mulige destinationer (IT-systemer) for et KLE nummer eller en KLE gruppe. Informationen anvendes til at vejlede brugeren i valg af modtager for journalnotater/ dokumenter, hvor der ikke benyttes en eksisterende sag som reference.
  
Fordeling - Valider destination
Snitfladen skal kunne validere brugerens forslag til destination for et journalnotat eller et dokument. Hvis brugeren benytter en eksisterende sag som reference, skal funktionen kaldes for at validere om det pågældende sagsbærende system kan modtage informationen.
  
KMD Sag – Journalnotat og dokument til dokumentfordeler
Formålet med snitfladen er at understøtte oprettelse af journalnotater og dokumenter, der skal knyttes til sager i systemer eksternt til KMD Sag; dvs. hvor disse sager ikke vedligeholdes af KMD Sag.
Den skal muliggøre at en bruger i KMD Sag kan oprette journalnotater og dokumenter på tværs af de enkelte fagsystemer.
Snitfladen er en del af aftalen omkring KMD Sag udfasning (Bilag A 2.1.9+2.1.10)
DUBLET: Håndteres af SF2725+SF2750+SF2760+SF2670
  
KMD Sag – Journalnotat og dokument fra dokumentfordeler
Formålet med snitfladen er at understøtte oprettelse af journalnotater og dokumenter, der skal knyttes til sager i KMD Sag; dvs. hvor disse sager vedligeholdes af KMD Sag.
Den skal muliggøre at en bruger i en 3.part løsning (f.eks. SAPA) kan oprette journalno-tater og dokumenter på tværs af de enkelte fagsystemer.
Snitfladen er en del af aftalen omkring KMD Sag udfasning (Bilag A 2.1.8+2.1.11)
DUBLET: Håndteres af SF2730+SF2680+SF2740
  
Snitfladetemplate
  
NemSMS - Tilmeld borger
Snitfladen vil gøre det muligt at tilmelde en borger til NemSMS
Løsningens selvbetjening skal derudover anvende snitfladen til at oprette en borger i NemSMS, hvis borgeren ønsker at registrere sig som SMS-modtager via selvbetjeningen.
  
Afsend straks udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling
Løsningen anvender snitfladen til at aflevere udbetalingsanmodninger til kommunernes udbetalings-/ kreditorsystem.
Snitfladen anvendes til at give besked om, når en udbetaling skal udføres, på baggrund af den beregnede nettoydelse. Snitfladen anvendes endvidere til enhver form for betaling, hvad end modtageren er bevillingsmodtageren, eller udsteder af regning.
  
Vedligehold kreditorinformation i KMD Udbetaling
Løsningen anvender snitfladen til at oprette, vedligeholde, og slette kontonummer samt øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart.
  
Hent kreditorinformation fra KMD Udbetaling (Forespørg kreditor oplysn.)
Løsningen anvender snitfladen til at fremsøge kontonummer og øvrige oplysninger, der relateres til den enkelte udbetalingspart.
  
Hent udbetalinger fra KMD Udbetaling
Løsningen anvender snitfladen til at læse status for tidligere udbetalinger.
  
Hent udbetalende enhed/posteringssted fra KMD Udbetaling
Løsningen anvender snitfladen til at læse en liste af organisatoriske udbetalingsenheder til valideringsformål.
  
Årsopgørelse
Formålet med integrationen er at hente data fra SKATs årsopgørelse via KMD Indkomst for en angiven person for et eller flere af de tre sidste år.
  
Forskudsopgørelse
KY skal ikke bruge denne
SAPA: Skal bruge hændelsesbesked ved ændring i forskudsopgørelsen
  
Bestilling af batchoverførsel for ydelser i KMD Udbetaling
Snitflade til bestilling af batch-udbetalinger via KMD Udbetaling.
  
Klassifikation - Masseopdatering af Klassifikaiton
  
Sags- og Dokumentindeks - Filoverførsel til sager
  
Sags- og Dokumentindeks - Filoverførsel til Dokumenter
  
Ydelsesindeks - Filoverførsel til
  
Organisation - Filøverførsel til
  
Klassifikation - Filoverførsel til
  
Jobcenter SDP - Opdater sag for refusionssats
Integrationen skal sikre at KSD opdateres med information om sager, hvor der er sket aktiviteter i jobcenterregi, som kan påvirke statsrefusionssatsen. Det er jobcentrene der anvender servicen og opdaterer KSD. Der returneres forretningsvar når opdateringen er modtaget og behandlet af KSD.


KSD skal opdateres fra jobcentret når:

1. Sygemeldt deltager i et tilbud efter LAB-loven
2. Gradvis tilbagevende ej mulig (arbejdsgiver kan ikke tilbyde delvist arbejde)
3. 10 timer ej mulig (jobcentret vurderer, at den sygemeldte ikke kan deltage i tilbud eller delvist arbejde på min. 10 timer ugentligt).

Pkt. 1 svarer til § 62, stk. 5 i SDP-loven, pkt. 2 svarer til § 62, stk. 7 i SDP-loven og pkt. 3 svarer til § 62, stk. 8 i SDP-loven, som er omsat til § 9 i BEK. nr. 810 af 27/6 2014

Asynkron(?) gennemstilling Request/response via serviceplatformen. KSD skal bruge oplysningerne fra jobcentret i forbindelse med korrekt kontering og kommunens hjemtagnen/afregning af statsrefusion for sygedagpengesager.

De data der skal sendes ved opdateringen fra jobcentrene er

 Statuskode
 fra dato
 til dato (ej obl. for pkt. 2 og 3, men obl. for pkt. 1)
 timer pr. uge (kun ved pkt. 1 LAB tilbud)

Statuskode er én af følgende værdier:

1. Sygemeldt deltager i et tilbud efter LAB-loven
2. Gradvis tilbagevende ej mulig
3. 10 timer ej mulig

KSD returnerer forretningssvar når beskeden er behandlet, med indhold analog til de øvrige Jobcenter-integrationer:

 MessageIdentifier
 SentTime
 AuthorityID
 PersonCivilRegistrationIdentifier
 JobcenterSagID
 KSDSagID
 KMDSagID
 Statuscode (hvordan er beskeden håndteret)

Der er løbende 70.000 sygedagpengesager, som er i et opfølgningsforløb. Af de oplysninger, som jobcentret kan sende på en sag, kan punkt 2 kun forekomme én gang pr. sygefraværssag. For de andre to oplysninger kan der være nul til mange. Der forventes dog maksimalt 0 til 5 ændringer pr. sygefraværssag.

Der forventes således maksimalt 350.000 kald pr. år.
  
Jobcenter SDP – Rapportering statsrefusion
Formålet er at overføre informationer til jobcenterløsninger vedr. statsrefusion, for på den måde at gøre jobcentrene i stand til at få et overblik over opfølgningssager og om der er ret til høj hhv. lav statsrefusion på sagerne.

KSD overfører rapport til FTP-server på Serviceplatformen, hvorved jobcenterleverandørerne kan hente disse.

Hvis fil ikke overføres, har jobcentrene ikke mulighed for at få et overblik over opfølgningssager, hvor der ikke er ret til høj statsrefusion.

Rapport sendes som fil, som indeholder følgende data:

 Sygefraværssagsid
 CPR
 Navn
 StatsrefusionskategoriType

Der overføres rapport dagligt, som hentes af de tre jobcenter-leverandører.
  
Organisation - Opdatering af Organisationsdata
&nbsp;
&nbsp;
Fagsystemet søger på kommunens organisationsdata; herunder relation til Klassifikation. Fagsystemet anvender Klassifikation til mapping mellem eksempelvis KLE-numre og organisatoriske enheder (jf. Sags- og Dokumentstandarden) på støttesystemet (STS).
  
Organisation - Masseopdatering af organisationsdata
&nbsp;Fagsystemet søger på kommunens organisationsdata; herunder relation til Klassifikation. Fagsystemet anvender Klassifikation til mapping mellem eksempelvis KLE-numre og organisatoriske enheder (jf. Sags- og Dokumentstandarden) på støttesystemet (STS).
  
Hent Tillægsprocent
Integrationen har til formål at indhente oplysninger om formue og helbredstillægsprocent fra UDK via fagsystemet KMD Socialpension til KY for en person samt dennes ægtefælle. Oplysninger om formue og helbredstillægsprocent indgår i oplysning af sager, samt beregning af ydelser og personlige tillæg.
Opslaget kommer fra KY via Serviceplatformen vil initiere et abonnement på efterfølgende ændringer til de forespurgte elementer i KMD Socialpension. Abonnementet vil efterfølgende udstille hændelser til Serviceplatformen, som videresender resultatet til KY.
  
Hent helbredsprocent
  
1411_C Hent samliv + formue
  
Besked om tillægsprocent
  
Besked om helbredsprocent
  
SF1411_F Besked om samliv + formue
  
Logning via Serviceplatformens sFTP-server
Anvendersystemet sender logfil(er) via Serviceplatformens sFTP-server i forbindelse med sporbarhed, kontrol af SLA-krav, fejlfinding og opfyldelse af lovmæssige krav m.v.
  
Sikkerhed – SAMLSingleLogout
Løsningen skal udstille denne snitflade således at Støttesystemerne kan logge en bruger ud af alle brugervendte systemer med ét kald. Kaldet foretages af Context Handler, hvis en bruger på et af de tilsluttede fagsystemer foretager et logout.
Snitfladen understøtter SAML2.0 logout request protokollen, hvor en service provider sender en SAML logout forespørgsel til Context Handler i form af et LogoutRequest element, som så behandles af Context Handler, som så sender et LogoutRequest til alle deltagere i sessionen.
  
Sikkerhed – CertifikatWhiteList, List
Løsningen skal kalde denne service for at få en liste over de certifikater, som eksterne systemer ifølge en tilmelding i Støttesystemets Administrationsmodul har rettigehed til at kommunikere med.
Når et eksternt system kalder en service, som udstilles af et fagsystem, så bruger det eksterne system et certifikat. Dette skal valideres fra en autoritativ kilde, i dette tilfælde Støttesystemets Administrationsmodul.
Løsningen kan enten hente en komplet liste eller bruge Valider () webservicen hver gang et nyt certifikat benyttes.
  
Sikkerhed – Dataafgrænsning
Løsningen skal udstille denne service med en liste af dataafgrænsninger, som kan hentes af Støttesystemets Administrationsmodul. Servicen giver Administrationsmodulet alle de valide kandidat-værdier, som kan tildeles for løsningen, når dataafgrænsning skal sættes op for kommunens brugere.
  
Sikkerhed – Administrationsmodul webservice
SF1518 er den automatiske service pendant til SF1513, som er manuel.
  
SF1516_B Sikkerhed - CertifikatWhiteList, Validér
Løsningen skal kalde denne service for at få valideret et certifikat inden en service kaldes. Alternativt kan servicen i SF1516_A kaldes.
Løsnigen kan spørge periodisk for at validere, at certifikaterne er korrekte.
  
Sikkerhed - Dataafgrænsning, Valider
Løsningen skal udstille denne service for at Støttesystemets Administrationsmodul kan validere en dataafgrænsning inden den tildeles til en bruger.
  
Adgang til restanceoplysninger
Formålet med integrationen er at indhente restanceoplysninger for en borger med henblik på at danne adviser om overskydende skat med og uden fordring.
Integrationen er relateret til:
- SF1180 - Hændelser vedr. årsopgørelse
- SF1570 - SKAT R75
  
Integration til SKAT Kommunal ejendomsskattehændelse
  
Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for udstilling af data på Serviceplatformen
Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Serviceplatformen, i forbindelse med udstilling af Systemets data til Systemets anvendere. Der er både kommunale, statslige og private anvendere af systemets data.
  
Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for
Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs kommende vurderingssystem, således at SKATs vurderingssystem kan hente oplysninger i Systemet, til SKATs brug (i første omgang alene at hente oplysninger om kommunalt fastlagt Basisår for grundskatteloft)
  
Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående)
Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- & Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (udgående), således at Systemet kan hente visse oplysninger om Ejendomsskattelån af betydning for Ejendomsskatteopkrævningen, og således at Systemet kan anmode Ejendomsskattelånssystemet om at opskrive lånet ifm. nye ejendomsskatter til en ejer.
  
Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående)
Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og Ejendomsskattelån via Serviceplatformen (indgående), således at Systemet får oplysninger om hændelser i Ejendomsskattelånssystemet, som har betydning for opkrævning af Ejendomsskat og ejendomsbidrag.
  
Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemets behov for integration til SKAT renteindberetning
Integrationens formål er at sikre de nødvendige snitflader mellem Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (herefter kaldet Systemet) og SKATs renteindberetning., således at SKAT til brug for skatteberegning og årsopgørelse har kendskab til visse opkrævede/udbetalte rentebeløb vedr. Ejendomsskat og ejendomsbidrag.
  
ØiR - Finansforespørgsel
Fase 3
  
Min side på borger.dk
Monopolsystemet KMD Sag har i dag en integration til Min Side på Borger.dk, hvor der udstilles en oversigt over de økonomiske ydelser en borger modtager, fx. kontanthjælp.
Som en del af monopolbruddet skal SAPA-projektet også tilvejebringe en ny ydelsesoversigt til erstatning for den gamle. Derfor etableres, via SAPA, integration mellem den fælleskommunale infrastruktur og borger.dk.
Fremadrettet skal integrationen også udnyttes til at udstille andre informationer for borgeren end blot en oversigt over de udbetalte økonomiske ydelser, fx. en liste over dokumenter på en given sag.
  
ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)
  
ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)
  
ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor)
  
ØiR - Afsend debitorregistrering til ØiR (Debitor)
  
ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger)